Har du sömnproblem har du kanske hört talas om valeriana. Växten har använts i flera tusen år för att ge ro och hjälpa sömnen på vägen, och en rad studier har dokumenterat effekten. Lär dig mer om valeriana här.

1 Vad är valeriana?


Valeriana officinalis, eller läkevänderot som växten också kallas, är en av våra mest använda medicinalväxter. De aktiva ämnena utvinns från plantans rot. Valeriana har i flera tusen år använts som lugnande och rogivande medel och som hjälp för att falla i sömn.

Läkemedelsverket har godkänt valeriana som naturläkemedel mot oro, stress och sömnsvårigheter och -rubbningar.

VALERIANA Det är framförallt roten från läkevänderot, som används för att göra det lugnande läkemedlet.

© iStock

2 Hur verkar valeriana i kroppen?


Valeriana har en lugnande effekt och det kan därför hjälpa dig om du lider av lättare oro och sömnbesvär.

Studier på både människor och djur har visat att valeriana har en milt lugnande verkan. Man har kunnat mäta att valeriana innehåller en del kemiska ämnen, som verkar lugnande, men man är fortfarande inte säker på exakt hur valeriana fungerar eller exakt vilka ämnen som orsakar effekten. Valeriana verkar inte vara beroendeframkallande, men forskarna känner inte till långstidseffekterna än.

På grund av den lugnande effekten avråds den som tagit valeriana att köra bil efteråt. Enligt studier påverkar valeriana i normala doser dig inte dagen efter, vilket traditionell sömnmedicin kan göra.

3 Hur tar jag valeriana?


Eftersom de flesta använder valeriana för att falla i sömn lättare, är det bäst att ta det på kvällen. Därmed undviker du också att riskera att köra bil med valeriana i kroppen. Kolla förpackningen på din specifika produkt, och läs om hur lång tid innan sängdags det rekommenderas att du tar det.

För traditionell sömnmedicin gäller att det blir mindre effektivt om du tar den under lång tid. Om det också gäller valeriana vet man inte, för det har inte undersökts. Eftersom effekten av valerianarot under längre tids användning är okänd, bör du bara ta det som hjälp under en kort period, t ex ett par veckor.

4 Vilken produkt ska jag välja?


Du kan ta valeriana både som droppar, piller, te eller ha det i ditt badvatten. Det är svårt att ge några rekommendationer eftersom de olika produkterna kan innehålla väldigt varieran- de mängder av valeriana och olika delar av plantan utan att man vet exakt vilka ämnen i växten som ger effekt.

Ibland används valeriana också i kombination med andra växter. Forskarna menar att dessa förhållanden kan förklara att valeriana i vissa studier funkar och i andra inte funkar.

Det verkar vara så att en mängd på 1-3 gram helrot (motsvarande cirka 0,5 gram torrt extrakt) är en passande dos. Om du vill vara säker på att ditt valerianapreparat är godkänt som naturläkemedel av Läkemedelsverket, så är det Valerina Forte eller Valerina Natt du ska använda.

© iStock

5 Kanjagfåi mig för mycket valeriana?


Ja,det kan du– precis som med all annan medicin. Ofta behöver du kommer upp på doser över 20 gram innan det är riskabelt, men biverkningar kan förekomma – även vid lägre doser. Vanliga biverkningar är illamående och magsmärtor.

Tar du en dos på 2-3 g torrt extrakt innan du går och lägger dig kan valeriana, enligt European Medicine Agency, inte verka sövande. Du bör dock aldrig överskrida den rekommenderade dosen på din produkt.

6 Är det nödvändigt att ta tillskott av valeriana?


Har du oro i kroppen eller svårt att somna, kan valeriana kanske hjälpa dig under en kort period. Man kan dock argumentera för att det är lämpligare att försöka hantera sömnsvårigheter utan att använda läkemedel, eftersom att alla då och då upplever oro eller lättare sömnbesvär.

Sömntillskott kan snabbt blir en vana och man ska inte ignorera ev biverkningar, och man vet dessutom väldigt lite om dess långtidsverkan eller långtidseffekter. Läkemedel som innehåller valeriana bör bara användas av människor över 12 år.

7 Finns det biverkningar med valeriana?


Vissa upplever illamående och magsmärtor/kramper i magen, men de flesta upplever inga biverkningar så länge de håller sig till den rekommenderade dosen.

Se upp med valeriana om du...

  • ... äter medicin: Preparat med valeriana, framförallt i kombination med andra naturläkemedel som t ex Johannesört, kan motverka effekten av vissa typer av medicin. Äter du medicin är det därför en bra idé att prata med en läkare innan du börjar att äta tillskott med valeriana.

  • ... är gravid, ammar eller försöker att bli gravid: Naturläkemedel avråds alltid, eftersom det inte finns forskning nog för att med säkerhet kunna utesluta fosterskador.

  • ... ska opereras: Du bör ta en paus från valeriana minst 24 timmar innan en operation, eftersom medlet kan förstär- ka och förlänga verkan av bl a bedövningsmedel.

Källa: Morten Dahl, specialläkare och undervisande forskare

Artikeln publicerades i I FORM nr 3/2022