Kära Läsare

De råd och den vägledning som finns på IFORM.se är generell och tar inte hänsyn till de individuella förhållanden som är specifika för varje läsare. I vissa fall ger vi råd och vägledning med en individuell prägel, men det är viktigt att påpeka att den information som vi tillhandahåller under inga omständigheter får ersätta professionell medicinsk rådgivning.

Om du känner dig det minsta osäker på huruvida till exempel en viktminskningskur eller ett motionsprogram kan få negativa konsekvenser för din hälsa, bör du rådfråga din läkare innan du sätter igång med något program.


IFORM.se tar inget ansvar för eventuella skador eller andra hälsomässiga effekter som uppträder i samband med att en enskild läsare använder exempelvis ett motionsprogram, en viktminskningskur eller en kostomläggning som tillhandahålls på webbplatsen.

Externa länkar

Vi gör dig uppmärksam på att IFORM.se innehåller länkar till webbsidor som inte drivs av Bonnier Publications International AS och som vi därför inte kan ta något ansvar för.

Upphovsrätten

Alla rättigheter, så även upphovsrättigheter, till material och information på IFORM.se tillhör enkom Bonnier Publications International AS. Privat bruk av materialet är tillåtet utan tillstånd - ­allt annat bruk kräver tillstånd av:

I FORM
Strandboulevarden 130
2100 Köpenhamn Ö
Tel: +45 39 17 22 96
E-post: [email protected]

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar