Vad betyder ditt BMI-värde?

Du har säkert hört förkortningen BMI, Body Mass Index. Här kan du lära dig mer om vad BMI betyder och var de olika värdena innebär.

11 juli 2016 av I FORM

BMI - Det här betyder siffrorna

  • BMI under 18,5: Du är underviktig
  • BMI mellan 18,5 och 25: Du har en sund och normal vikt
  • BMI över 25 och 30: Du är överviktig
  • BMI över 30: Du är svårt överviktig

Det betyder BMI

BMI är den mest utbredda måttenheten när man talar om sund kroppsvikt. BMI står för Body Mass Index. Man räknar ut sitt BMI genom att dividera sin kroppsvikt (i kg) med sin längd (i cm) upphöjt till två.

BMI ger en mycket mer exakt bild av om du har en sund kroppsvikt än din vikt i kg gör, eftersom det också tar med din längd i beräkningen. BMI är den officiella måttenheten för över-, normal- och undervikt och den tillämpas bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO).

Men BMI är trots allt inte 100 procent pålitligt, eftersom det inte tar hänsyn till att vissa människor har en mycket stor muskelmassa och därför kan väga för mycket enligt BMI - utan att egentligen ha särskilt mycket fett på kroppen. I sådana fall är en mätning av en persons fettprocent mer exakt. En objektiv titt i spegeln kan också ge en fingervisning om i vilken mån det sitter för lite eller för mycket hull på kroppen.

Då är ditt BMI för lågt

Enligt WHO:s riktlinjer väger du för lite om ditt BMI ligger under 18,5. Kom ihåg ovanstående innan du får panik. Om ditt BMI blir mycket lägre är det skadligt för din hälsa. Ju lägre ditt BMI är, desto mer måste du gå upp i vikt för att må bra och väga normalt.

Då är ditt BMI för högt

Enligt WHO:s riktlinjer väger du för mycket om ditt BMI överstiger 25-30. Då är din vikt så hög att den riskerar att skada din hälsa. Ju högre ditt BMI är, desto mer behöver du gå ner i vikt. Ligger ditt BMI över 30 är din vikt så hög att den med stor sannolikhet kommer att ge dig allvarliga hälsoproblem.

Då är ditt BMI lagom

Enligt WHO:s riktlinjer är din vikt hälsosam och normal om ditt BMI ligger över 18,5 och under 25. Om ditt BMI hamnar innanför den här intervallen har du ingen anledning att oroa dig för din vikt.

Nå ditt mål 2018!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar