Vad händer när man får en blodpropp?

En blodpropp kan komma som en blixt från klar himmel och förändra livet för alltid. Som tur är blir behandlingarna hela tiden mer effektiva, och vi lär oss mer om riskfaktorerna. Läs mer här och lär dig mycket mer om blodproppar.

Kvinna med möjlig blodpropp i benet

BLODPROPP I BENET – benen är ett av de ställen som oftast drabbas av en blodpropp.

© iStock

Alla kan drabbas av en blodpropp. Om du inte är genetisk disponerad är det några saker du själv kan göra för att minimera riskfaktorerna. Här besvarar vi åtta frågor om blodproppar, allt ifrån vad det är till hur de drabbar dig och hur de känns.

1 Vad är en blodpropp?


När det kommer till blodproppar är det precis vad det låter som. En blodpropp är en klump av levrat blod som bromsar eller blockerar blodcirkulationen där den sitter. Blodproppen uppstår primärt av två anledningar:

 • I det första fallet blir blodet tjockare, eftersom det försöker reparera en skada på insidan av en blodådra. Blods förmåga att levra sig är en essentiell del för att läka sår, och du har säkert observerat den processen när du har haft ett ytligt sår. Om blodet inte levrade sig hade du helt enkelt blött under mycket längre tid. Problemen, som blodet försöker att lösa, uppstår i regel i förkalkade ådror, där risken för skador är störst. Åderförkalkning innebär att det har samlats fett och kalk på insidan av blodkärlen. Ansamlingen i sig själv försvårar genomströmningen av blod, men ökar också risken för skador på ådrorna och därmed också risken för blodpropp.

 • I det andra fallet börjar blodet att levra sig eftersom det står för stilla – oftast i benen. Det kan hända om du har varit sängliggande under längre tid eller om du av andra orsaker inte har använt dina ben som du brukar. Den typen av blodproppar uppstår i venerna, som är de blodådror som för blodet tillbaka till hjärtat. Den första typen av blodpropp vi nämnde uppstår i artärerna, som för blodet från hjärtat och vidare ut i kroppen. Vissa blodproppar ger sig till känna på samma ställe som de uppstår, men andra släpper och transporteras en bit innan de skapar förödelse. En blodpropp i benets vener kan till exempel krypa upp i lungan, där den kan leda till allvarliga problem.

En hälsosam blodådra
© iStock

En frisk blodådra utan några hinder för blodflödet.

Blodådra med åderförkalkning
© iStock

En blodådra med åderförkalkning. Risken för skador på blodådran är nu större.

Blodådra
© iStock

Det har bildats en blodpropp, som blockerar flödet av blod.

2 Vilka är symptomen på blodpropp?


De kan uppstår i hela kroppen, men här har vi samlat symptomen på de vanligaste ställena.

Lunga

LUNGORNA

Symptom: : En blodpropp i lungan beror oftast på att en blodpropp från benen eller bäckenet har vandrat upp. Det visar sig vanligtvis som:

 • Plötslig och oförklarlig andfåddhet – ibland följt av bröstsmärtor.
 • Svåra bröstsmärtor, som börjar eller blir förvärrade när man andas djupt eller hostar.
 • Hosta – ibland med blod.
 • Snabb puls och eventuellt lågt blodtryck.
 • Ångestkänslor och svettningar.
Ben

BENEN

Symptom: : En blodpropp i benet kan både sitta i artärer och vener. Symptomen är olika, beroende på var blodproppen uppstår, men i benen är blodproppar i venerna vanligast.

I venerna:

 • Svullnad, smärtor och spänningar. Var och hur mycket benet svullnar beror på vad blodproppen sitter.

I artärerna:

 • Benet blir kallt och vitt.
 • Smärtor följt av förlorad känsel.
Hjärna

HJÄRNAN

Symptom: Vanligtvis kommer de från ena sekunden till den andra, och de kan försvinna lika fort igen. Symptomen beror på vilket center i hjärnan som är drabbat, men det kan vara allt från:

 • Känselbortfall eller förlamning i armar och ben.
 • Synrubbningar – till exempel förlorad syn på ena ögat.
 • Hängande mungipa och/ eller svårt att svälja.
 • Problem med att få fram rätt ord eller att prata.
 • Problem med koordination och balansförmåga.
 • Yrsel.
 • Huvudvärk.
 • Medvetslöshet.

Det kan hända att den drabbade inte upptäcker symptomen själv och därför inte söker hjälp.

Hjärta

HJÄRTAT

Symptom:

 • Smärtor i bröstet som strålar ut i vänster arm.
 • Andnöd.
 • Illamående.
 • Tryck över bröstet som känns som en elefant står och pressar luften ur dig.
 • Panikkänslor och ångest.
 • Magsmärtor.
VISSTE DU ATT... ... särskilt äldre kvinnor och diabetespatienter har en tendens att ha lindrigare symptom än resten av befolkningen? Men det är en skröna att kvinnors symptom generellt är annorlunda än mäns.

3 Vad är behandlingen?


Det finns goda möjligheter att behandla blodproppar. Idag överlever ungefär 90 procent av alla som har en blodpropp i hjärtat, och där var siffran tidigare mycket lägre.

Man kan dela in behandling av blodproppar i en medicinsk och en kirurgisk variant. Den specifika behandlingen beror på var blodproppen sitter och hur allvarlig den är. Det är väldigt viktigt att den drabbade får behandling så snart som möjligt.

Medicinsk behandling kan vara en möjlighet i lindrigare fall, och det kan användas både blodproppslösande och blodförtunnande medicin. Vid en operation avlägsnas blodproppen ofta med en kateter som förs upp genom en pulsåder. En kateter är ett litet rör som blodproppen kan sugas ut genom.

Vid blodproppar i hjärtat är behandlingsmöjligheterna ballongbehandling och by pass-operation. Vid en ballongbehandling förs en kateter med en särskild ballong i spetsen in. Ballongen blåses upp vid förträngningen, så det finns plats för blodet att flyta fritt igen. En by pass-operation går ut på att leda om blodet, förbi förträningningen, via en ny blodådra som hämtas från ett annat ställe på din kropp.

LÄS OCKSÅ: Kärlbristningar – så här förebygger och behandlar du

Kvinna knäcker en cigarett

SKIPPA CIGARETTERNA - rökning ökar risken för att få en blodpropp.

© iStock

4 Vem drabbas av blodproppar?


Blodproppar kan drabba alla, men det finns flera faktorer som ökar risken. Vissa av dem kan du själv göra något åt, medan andra inte går att ändra på. Återigen är det viktigt att vi skiljer mellan blodproppar i artärerna och blodproppar i venerna, för riskfaktorerna är helt olika.

För blodproppar i artärerna spelar din livsstil stor roll. Flera dåliga vanor kan leda till ökad åderförkalkning. Det är saker som:

 • Rökning.
 • För lite motion.
 • Ohälsosam kost.

Som rökare har du en ökad risk för blodproppar i hjärtat i jämförelse med ickerökare. En dansk studie, från 2019, visade att tre av fyra patienter i ålderna 30-50 år med blodpropp i hjärtat, var rökare.

På listan av riskfaktorer hittar vi också för lite motion och ohälsosam kost. Båda sakerna kan medverka till förhöjt blodtryck och för högt kolesterolvärde som båda är viktiga riskfaktorer när det gäller blodproppar i artärerna. Sedan finns det också de faktorer som du inte har någon kontroll över. Det är saker som:

Vissa familjer kan båda vara särskilt utsatta för blodproppar över läg, men också särskilt utsatte för förhöjt blodtryck, som ökar risken för blodproppar. Gör det sig gällande för din familj ska du vara extra uppmärksam.

Risken för blodproppar ökar från 40-årsåldern, och kvinnors risk ökar markant när de kommer in i klimakteriet. Män får oftare blodproppar än kvinnor, och slutligen är diabetespatienter – oavsett om det är typ I eller II – mer utsatta för att få blodproppar.

När venerna drabbas


För blodproppar i venerna handlar många av riskfaktorerna om inaktivitet. Har du av en eller annan anledning varit sängliggande länge, eller har du suttit still och lite fastklämd i mer än fyra timmar utan paus – det kan till exempel vara på en bilsemester eller flygresa – så ökar faktiskt din risk för en blodpropp i benet. Graviditet, övervikt, p-piller och cancersjukdom ökar också risken.

Det är dock skillnad på de olika typerna av p-piller, och p-piller från andra generationen anses vara de säkraste. Slutligen kan du också vara genetiskt disponerad att få blodproppar.

5 Hur många drabbas?


Antal personer som drabbas av blodproppar varje år

 • I lungorna – ca. 4.000
 • I armen – ca. 20
 • I ögat – ca. 4.500
 • I benets artärer – ca. 100
 • I benets vener – ca. 15.000
 • I hjärtat – ca. 25.000
 • I hjärnan – ca. 22.000

Källor: Karolinska institutet, Hjärt-lungfonden, Hjärnfonden, raddasynen.se, 1177 och Netdoktor

Kvinna cyklar

MOTION – fysisk aktivitet förbättrar blodets flöde och kan sänka ett ev förhöjt blodtryck.

© iStock

6 Kan blodproppar förebyggas?


Du kan minimera riskfaktorerna, men det finns förstås inga garantier. För blodproppar i artärerna handlar det om ett eventuellt rökstopp, att äta nyttigt för hjärtat och att motionera tillräckligt. Motion förbättrar både blodets flöde och kan sänka ett eventuellt förhöjt blodtryck. Båda sakerna kan förebygga blodproppar.

LÄS OCKSÅ: Så här äter du hjärtvänligt med DASH-dieten

För att förebygga blodproppar i benens vener rekommenderas det att du använder kompressionsstrumpor på stillasittande resor som varar längre än fyra timmar.

MINI-GUIDE TILL KOMPRESSIONSSTRUMPOR

De knälånga kompressionsstrumporna hjälper venerna att föra blodet tillbaka till hjärtat genom att påföra ett tryck som är störst vid ankeln och som avtar upp mot knäet. Eftersom pressen runt vrister och vader är det viktigaste kan du inte hitta din storlek genom att navigera efter din skostorlek. Strumporna ska sitta åt, men de får inte hindra blodtillförseln. Om du funderar på vilken storlek du ska ha är det bäst att rådfråga någon som säljer strumporna. Har du inte haft problem med benen förut ska du ha kompressionsstrumpor klass I, som är den minst strama varianten – det finns totalt tre olika klasser.

steg 1 så här använder man kompressionsstrumpor
© Aalborg Universitetshospital

Steg 1

Ta på dig gummihandskar, och vik strumpan ut och in till hälften.

steg 2 kompressionsstrumpor
© Aalborg Universitetshospital

Steg 2

Sätt på fotdelen ordentligt. Rulla upp skaftet. Du ska inte dra.

Så här ska kompressionsstrumpor sitta
© Aalborg Universitetshospital

Steg 3

Kontrollera att strumpan sitter korrekt, och att det känns behagligt.

7 Ger en blodpropp några bestående men?


En blodpropp är en lömsk åkomma som i värsta fall kan kosta den drabbade livet eller göra dig funktionsnedsatt men i andra fall kan de komma och gå utan att besvära dig så mycket. För människor med blodpropp i benet kan det t ex i värsta fall innebära en amputation, medan andra utan problem kan fortsätta med sina normala liv. Som tur ökar den sistnämnda gruppen stadigt, tack vare att behandlingen blir mer effektiv hela tiden.

8 Kan blodproppar försvinna av sig själv?


Din kropp kan själv lösa upp blodproppar, men vanligtvis får du förbigående symptom. Det är mycket viktigt att bli undersökt om du misstänker att du haft en blodpropp, eftersom det kan vara en förvarning om att en allvarligare blodpropp är på väg

LÄS OCKSÅ: De bästa övningarna för nedsjunket fotvalv

Källa: Nikolaj Eldrup, överläkare och klinisk lektor

Artikeln publicerades i I FORM nr 12/2020