Varför går jag ner i vikt utan anledning?

Många blir positivt överraskade när vikten går neråt. Men om du går ner mycket i vikt utan att du förstår varför, bör du söka vård. För ofrivillig viktnedgång kan vara ett dåligt tecken.

En kvinna står och tittar ner på en våg. Hon upplever ofrivillig viktnedgång.

OFRIVILLIG VIKTNEDGÅNG – Viktminskning kan vara ett symptom på allvarlig sjukdom.

© iStock

De flesta människor går lite upp och lite ner i vikt, så fungerar en frisk kropp. Vad vi väger är ju ett resultat av balansen mellan de kalorier vi äter och dricker och den energi vi förbränner. När vi under perioder använder kroppen mer utan att inta motsvarande antal kalorier – ja, då går vi ner i vikt.

Men det kan hända att vi börjar gå ner mycket i vikt, utan uppenbar orsak. Det brukar kallas ofrivillig viktnedgång. Fenomenet är inte helt okänt och kan bero på flera olika saker – här kan du läsa mer om det.

1 Vad är ofrivillig viktnedgång?


I sakens natur ligger att en ofrivillig viktnedgång är att kilona försvinner utan att du gör något för det. Men alla pendlar i vikt – även när vi inte går på diet. Så vad krävs för att viktnedgången ligger utanför det normala och den är ofrivillig?

 • DEN ONORMALA VIKTNEDGÅNGEN
  En viktminskning är onormal om du inte själv har gjort något för att gå ner i vikt, samtidigt som du har gått ner mer än 5 procent av din kroppsvikt på ett halvår, eller mer än 10 procent av vikten på ett år.

 • DEN NORMALA VIKTMINSKNINGEN
  Du kan i regel utgå från att din viktnedgång är normal om den ligger under den nämnda 5- eller 10-procentsgränsen, eller om viktnedgången kommer efter att du medvetet har ändrat livsstil så du förbränner fler kalorier än du äter.

Exempel på ofrivillig viktnedgång:

Grafik av kvinna – exempel på viktminskning

Om du är en kvinna som väger 68 kg, och går ner mer än 3,4 kg under ett halvår utan att ha ändrat dina kost- eller träningsvanor, är det tal om en ofrivillig viktnedgång.

Exempel: gränsvärden för ofrivillig viktnedgång

Så här mycket kan du maximalt gå ner i vikt utan anledning på sex månader respektive ett år innan det betraktas som ofrivillig viktminskning.

Startvikt Vikt efter ½ år Vikt efter 1 år
55 kg 52,25 kg (-2,75 kg) 49,5 kg (-5,5 kg)
60 kg 57 kg (-3 kg) 54 kg (-6 kg)
65 kg 61,75 kg (-3,25 kg) 58,5 kg (-6,6 kg)
70 kg 66,5 kg (-3,5 kg) 63 kg (-7 kg)
75 kg 71,25 kg (-3,75 kg) 67,5 kg (-7,5 kg)
80 kg 76 kg (-4 kg) 72 kg (-8 kg)
85 kg 80,75 kg (-4,25 kg) 76,5 kg (-8,5kg)
90 kg 85,5 kg (-4,5 kg) 81 kg (-9 kg)
95 kg 90,25 kg (-4.75 kg) 85,5 kg (-9,5 kg)
100 kg 95 kg (-5 kg) 90 kg (-10 kg)

2 Vilka är de vanligaste anledningarna till ofrivillig viktnedgång?


Ofrivillig viktnedgång kan vara harmlöst, men det kan också vara ett symptom på sjukdom. Här är de vanligaste orsakerna:

Orsaker till ofrivillig viktnedgång

OKÄND ORSAK

OKÄND ANLEDNING

Av de patienter som vänder sig till vården med ofrivillig viktnedgång, så hittar man ingen anledning till viktminskningen hos 10-20 procent trots diverse blodprover och undersökningar. Orsaken är alltså okänd.

Cancer

CANCER

Cancer i matstrupe, magsäck eller tjocktarm kan orsaka viktnedgång. Om det är anledningen är viktminskningen ofta ledsagad av ett förändrat avföringsmönster eller blod i avföringen.

Även cancerformer som lungcancer och leukemi kan orsaka viktnedgång. I de fallen får man ofta även symptom som hosta, andnöd, trötthet, feber och återkommande infektioner. När cancerpatienter går ner i vikt beror det på att cancerceller använder mycket energi. De bryter också ner musklerna eftersom de tär på proteinerna.

DEMENS OCH ÅLDRANDE

DEMENS OCH ÅLDER

Många av oss blir lite lättare med åldern, bland annat för att muskelmassan krymper. Hos friska människor är vikten ofta som högst i 60-årsåldern och går sedan gradvis neråt. Det kan bero på att smak- och luktsinnet blir svagare, så vi tappar matlusten.

För några är ensamhet en utmaning, som påverkar aptiten, medan dementa kan glömma att äta alla mål på en dag. En markant viktnedgång är dock inte en naturlig del av att bli äldre.

PSYKISK OBALANS

PSYKISK OBALANS

Det är vanligt att man går ner i vikt när man är ur balans, rent psykiskt. De psykiska faktorerna, som kan sätta igång en viktminskning är t ex stress, sömnlöshet, depression och ångest.

DIABETES

DIABETES

Framförallt diabetes typ 1 medför ofta en oavsiktlig viktminskning i början. Men diabetes typ 2 kan också göra att kilona försvinner. Andra symtom följer ofta, som t ex intensiv törst, suddig syn och snabb andning. Om du upplever dessa symtom måste du omedelbart uppsöka läkare, eftersom det är viktigt att diabetes behandlas så snart som möjligt.

FÖR HÖG ÄMNESOMSÄTTNING

FÖR HÖG ÄMNESOMSÄTTNING

Om det är obalans i sköldkörtelns hormonproduktion – även känt som för hög ämnesomsättning – kan man gå ner i vikt. Om det inte behandlas kan det leda till struma eller nedsatt syn. Symptomen på för hög ämnesomsättning är dessutom skakningar i händerna, ökad svettproduktion, hjärtklappning och rastlöshet.

HJÄRTSVIKT

HJÄRTSVIKT

Lider du av hjärtsvikt, så kan viktminskning vara en bieffekt. Det händer ofta för äldre. Med hjärtsvikt följer ofta trötthet, hosta, hjärtklappning, andningsbesvär när du anstränger dig och ligger ner.

KRONISK ANDNINGSSVIKT

KRONISK LUNGSVIKT

Den lungsjukdom, som går under förkortningen KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), medför ofta en viktnedgång. Det gör även andra långvariga lungsjukdomar eftersom de kräver mycket energi.

KRONISK NJURSVIKT

KRONISK NJURSVIKT

Har du kronisk njursvikt upplever du ofta fler symptom än viktminskning. Det kan vara trötthet, illamående, klåda, hicka, törst, svullna ben, mentala förändringar, blodbrist, muskelkramper och besvär i skelett och leder.

BEROENDEFRAMKALLANDE LÄKEMEDEL OCH DROGER

BEROENDEFRAMKALLANDE MEDICIN OCH RUSMEDEL

Att regelbundet ta beroendeframkallade medicin eller droger kan leda till nedsatt aptit. Många beroende äter en väldigt ensidig kost, vilket också kan få vikten att minska.

3 När bör man uppsöka läkare?


Om du går ner i vikt utan att vilja det, bör du alltid gå till läkaren. Om du samtidigt som viktnedgången har några av följande symptom, ska du söka vård relativt snabbt, eftersom det kan vara tecken på allvarlig sjukdom.

Symptom:

 • Nedsatt aptit
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Förändrat avföringsmönster
 • Blod i avföringen
 • Blödningar i huden
 • Återkommande infektioner

4 Vilka undersökningar gör läkaren?


Efter samtalet kommer läkaren i de flesta fall undersöka din hälsa. Vid ofrivillig viktnedgång handlar det om en eller flera av följande undersökningar:

Hur undersöker din läkare dig?

Så undersöker din läkare dig

 1. Läkaren väger dig och jämför med normalvikten.
 2. Läkaren undersöker din sköldkörtel på halsen.
 3. Läkaren undersöker troligen din lymfkörtlar för att utesluta svullnad och ömhet.
 4. Din lungfunktion kan bli undersökt.
 5. Läkaren kommer att lyssna på hjärtat och mäta pulsen.
 6. I hälsovärderingen kan det också undersökas om du har skakningar i händerna.

5 Vilka frågor ställer läkaren vid ofrivillig viktnedgång?


Så här förbereder du dig på läkarens frågor När du kommer till läkaren med ofrivillig viktnedgång, kan det vara bra att känna till de vanligaste frågorna på förhand, så att du kommer ihåg att säga det viktigaste så att du får rätt behandling.

 • HUR MYCKET HAR DU GÅTT NER I VIKT, OCH UNDER HUR LÅNG TID?
  Börja väga dig regelbundet så snart du upptäcker vikt- nedgången, så du vet hur mycket och hur snabbt du går ner i vikt.

 • VAD OCH HUR MYCKET ÄTER DU?
  Börja att föra loggbok på vad du äter, ungefär en vecka före ditt läkarbesök.

 • HAR DU NEDSATT APTIT?
  Tänk igenom om du har varit mindre sugen på mat än vanligt. Fundera också på om smakupplevelsen är som den brukar. Maten kan smaka mer sött, salt, syrligt eller beskt än vanligt.

 • HAR DU FEBER?
  Har du varit sjuk med en infektion nyligen? Hur är din generella hälsa? Ta ev tempen några dagar i rad.

 • ÄTER DU MEDICIN?
  Viktnedgången kan bero på biverkningar av en medicin. Läkaren har, i din journal, en överblick över vilken med- icin du har fått på recept. Men fundera gärna över om viktnedgången sammanfaller med att du har börjat äta någon ny medicin.

 • HUR MÅR DU PSYKISKT?
  En viktnedgång kan bero på att du är deprimerad, har ångest eller någon annan psykisk obalans. Ge dig själv tid och plats att känna efter: Hur är ditt humör och hur påverkar det din aptit?

 • HAR DU ANDRA BESVÄR?
  Det är viktigt att kartlägga om din viktnedgång är ledsagad av andra symptom, eftersom allvarliga sjukdomar gärna visar sig på flera sätt. Förbered dig därför på att redogöra för om du lider av illamående, kräkningar, förändrat avföringsmönster, blod i avföringen, blödningar i huden eller en ökad tendens till infektioner.

 • RÖKER DU?
  Tobak minskar din naturliga aptit, så det är viktigt att du informerar din läkare om dina rökvanor, särskilt om de har förändrats nyligen.

 • MISSBRUKAR DU NARKOTIKA?
  Ett narkotikamissbruk medför ofta att man äter en ensidig kost och för få kalorier. Så var ärlig om ett eventuellt missbruk.

 • LIDER DU AV EN ÄTSTÖRNING?
  Många som lider av ätstörningar skäms över det och många vill inte erkänna, ens för sig själva, att de har ett problem. Försök att öppna dig för läkaren om du tror att ditt ätmönster faller utanför normalen. Se det som en möjlighet att få hjälp.

Grafik av en badrumsvåg

OFRIVILLIG VIKTNEDGÅNG – om du går ner mycket i vikt utan anledning bör du uppsöka läkare. Ofrivillig viktminskning kan vara ett tecken på allvarlig sjukdom.

Källa: Charlotte Bech Lund, läkare

Artikeln publicerades i I FORM nr. 12/2023