Gör så här

  • Ställ dig på ena benet med överkroppen upprätt.
  • Böj ner det ben du står på, sätt händerna i golvet och kryp ut i en planka.
  • Därefter kryper du in med händerna tills du återigen står på foten med böjt knä.
  • Det är viktigt att du hela tiden tänker på att böja knäet. Du ska pressa ifrån med hälen när du ska nerifrån och upp, och du ska känna att benmusklerna aktiveras.