Så gör du

  • Ställ dig i ett omvänt V, med rumpan upp och handflator och tår i golvet. Placera händerna lite bredare än axelbredd.
  • Böj armbågarna så att de pekar utåt och huvudet kommer ner mot golvet.
  • Gå upp till startpositionen igen.