Konditionstal - I vilken form är du?

Hur är din form egentligen? Det kan du ta reda på om du räknar ut ditt konditionstal. Se här hur du på ett enkelt sätt kan mäta och räkna ut ditt konditionstal.

Formtesta dig själv. Det tar bara tio minuter och är helt gratis.

KONDITIONSTAL Är du i bra form? Du kan testa dig själv och räkna ut ditt konditionstal här.

© Jakob Helbig

Är du i bra eller dålig form? Det kan du ta reda på om du räknar ut ditt konditionstal. Men vad är ett konditionstal och hur testar du och räknar ut det?

Du kan hitta svaret här. Kanske är din kondition bättre än du tror.

Hur räknar jag ut mitt konditionstal?

Du kan ta reda på hur bra ditt konditionstal är, och därmed hur bra kondition du har, genom att göra Andersen-testet. Det tar bara 10 minuter (utan uppvärmning) och är helt gratis.

För att göra Andersen-testet behöver du bara en bana på 20 meter, en medhjälpare och något du kan ta tid med.

Även om du ska springa i testet, så ger testet en bild av din generella kondition i alla slags fysiska aktiviteter.

Räkna ut ditt konditionstal med Andersen-testet

  • Mät upp en bana på 20 meter.

  • Spring fram och tillbaka på banan så snabbt du kan. Du ska röra marken med handen i varje ända av banan.

  • Spring 20 rundor à 15 sekunder med 15 sekunders paus emellan.

  • Din medhjälpare tar tid på dina löprundor och skriver ner hur långt du hinner varje gång.

  • Räkna till sist ut hur långt du har sprungit totalt sett, och sätt in det i beräknaren här nedan.

  • I tabellen nedan kan du se hur god din form beräknas vara.

Räkna ut ditt konditionstal här

Vi har gjort det enkelt för dig att räkna ut ditt konditionstal. Du ska bara välja ditt lön och antal meter som du har sprungit i testet och så räknar vi ut konditionstalet åt dig.

Räkna ut ditt konditionsvärde

Tyvärr – du löper antingen för snabbt eller för långsamt. För att kunna räkna ut ditt konditionsvärde måste den avklarade distansen ligga mellan 100 och 1700 meter.

Konditionstal tabell

I tabellen nedanför kan du se hur bra ditt konditionstal är i förhållande till din ålder. Det är värden för helt vanliga människor, som inte idrottar på elitnivå.

Räkna ut ditt konditionstal så här

Konditionstal = 18,38 + (0,03301 x löpdistansen) - (5,92 x ditt kön, där man = 0, kvinna = 1).

Exempel: En 45-årig kvinna springer 550 meter under testet: Konditionstal = 18,38 + (0,03301 x 550 m) - (5,92 x 1) = 30,6 (lågt konditionstal).

Är du mellan 30 och 49 år är ett konditionstal på 32-41 medelhögt.

Generellt har kvinnor en aning lägre konditionstal än män. Detta beror på att kvinnor oftast har en högre fettprocent. Dessutom har kvinnor generellt också en lägre blodprocent, det vill säga mindre hemoglobin i blodet och får därför mindre syre som transporteras runt i kroppen per liter blod.

I tabellen nedanför kan du se ditt tal i förhållande till din ålder. Det är värden för en genomsnittsperson som inte idrottar på elitnivå.

Vad är ett konditionstal?

Ett konditionstal är ett uttryck för hur bra din kropp är på att ta upp och transportera syre under fysisk belastning. Ju högre ditt konditionstal är, desto bättre och mer effektiv är du på att flytta runt din kroppsvikt. Därför har konditionstalet stor betydelse för t ex löpare.

Konditionstal anger din kropps maximala syreupptagning (VO2 max) per kilo kroppsvikt. Din maximala syreupptagning är en beteckning för hur många liter syre din kropp kan ta upp per minut.

Med ett konditionstal är det möjligt att jämföra olika personers kondition oavsett vilket kön och kroppsvikt man har.

Vad är ett bra konditionstal?

Väldigt enkelt kan man säga att ju högre konditionstal, desto bättre. Ett högt konditionstal är nämligen lika med en bra kondition.

Med ett högt konditionstal kan du vara fysiskt aktiv under längre tid och med en högre intensitet.

För kvinnor omkring 30 år är ett konditionstal bra om det är över 42, medan det för män ska ligga över 48.

Kvinnliga elitidrottare har ofta ett konditionstal på över 70, och manliga över 80.

Du kan även räkna ut ditt konditionsvärde med ett Coopertest, om kort sagt går ut på att springa så långt som möjligt på 12 minuter.

Hur kan jag förbättra mitt konditionstal?

Eftersom konditionstal anger din kropps maximala syreupptagning (VO2 max) per kilo kroppsvikt, är det två saker du kan göra för att uppnå ett bättre konditionstal:

  1. Du kan antingen öka din maximala syreupptagning
  2. Du kan hålla din vikt nere

Det bästa sättet du kan öka din maximala syreupptagning är genom att intervallträna, där du pressar dig själv och din andning.

Du kan se olika typer av intervallträning här.

Konditionstalet är dock till viss del genetiskt bestämt. Dessutom är det normalt att konditionstalet sjunker med åldern. Detta kan dock till en viss grad motverkas genom att leva ett aktivt liv. Men oavsett din ålder kan du förbättra ditt konditionstal genom att motionera, om du inte är särskilt aktiv normalt. Så det är alltså aldrig för sent för dig att bli mer fysiskt aktiv.

Källa: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness