Cancer – de 6 vanligaste cancerformer

Kvinnor är det starka könet när det gäller cancer. Ändå mister tusentals kvinnor varje år livet på grund av den fruktade sjukdomen. Vi tar upp kampen mot cancer och berättar mer om sex vanliga cancerformer så att du kan förebygga dem så bra som möjligt.

Rosa bandet

CANCER HOS KVINNOR (Även) när det gäller cancer är det bra att vara kvinna. Vi drabbas inte lika ofta som män.

© iStock

Vad är cancer?

Cancer uppstår om det sker förändringar (mutationer) i generna i celler på något ställe i kroppen. Förändringarna gör att cellerna börjar att växa okontrollerat, och att de ofta inte kan utföra de uppgifter som de friska cellerna skulle ha gjort. Cancercellerna kan växa in i den omgivande vävnaden och sprida sig till andra organ.

Cancer är inte en enda sjukdom, utan en samlad beteckning för många olika cancersjukdomar som inte uppför sig på samma sätt. Cancersjukdomen namnges efter det ställe i kroppen där den uppstått.

De olika typerna av cancer har sina egna symptom. Det är också skillnad på hur de olika sjukdomarna behandlas, hur goda chanserna är för att överleva samt vem som oftast blir drabbad.

Här på sidan kan du lära dig mer om cancer. Vi djupdyker bl a i de skillnader som finns mellan män och kvinnor när det kommer till risken för att utveckla cancer. Nederst på sidan kan du klicka dig vidare och läsa om symptom, behandlingsformer, framtidsutsikter osv för de sex cancerformer som är vanligast hos kvinnor.

Vilka former av cancer drabbar oftare kvinnor än män?

Kvinnor och män har börjat bli allt mer jämställda på många områden. Cancer är dock ingen jämställd sjukdom utan vi drabbas mycket olika beroende på om vi är födda med två X-kromosomer eller en X-kromosom och en Y-kromosom.

Om diagnosen till exempel är blåscancer eller cancer i sköldkörteln är vårt kön avgörande för våra chanser att överleva. Blåscancer skonar oftare oss kvinnor och dödar dubbelt så många män medan det är tvärtom för tumörer i sköldkörteln. Där får två kvinnor sätta livet till för varje man.

Kvinnor är mindre sårbara för cancer

Generellt är vi kvinnor mindre sårbara än män när det gäller cancer.

En stor amerikansk studie från 2012 visade att män har 45 procents risk för att utveckla cancer någon gång under livet, medan siffran för kvinnor ”bara” är 38 procent. Och det trots att kvinnor lever längre och att cancercellerna därför har mer tid på sig att utvecklas och växa.

Det kan låta underligt att det är så stora skillnader mellan könen, men biologiskt sett är kvinnor och män mycket olika.

Prostatan är till exempel inte bara ett organ som är förbehållet män – det är också cancerns favoritoffer. Prostatacancer är därmed den vanligaste cancerformen för män medan den av självklara skäl inte drabbar kvinnor.

Tvärtom är livmodercancer vanlig bland oss kvinnor medan männen klarar sig eftersom de inte har någon livmoder. Det är inte alls samma sak med bröstcancer som är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor medan den är en av de mest sällsynta bland män. Trots att män också har bröst drabbas de i regel inte av cancer – som 100 gånger oftare uppträder i kvinnobröst

En av förklaringarna på den stora skillnaden är de kvinnliga könshormonerna.

Östrogen har skulden i många cancerformer

Jämfört med män har vi kvinnor fem till tio gånger så höga nivåer av östrogen i kroppen och upp till 20 gånger så höga nivåer av progesteron.

Båda hormonerna, särskilt östrogen, stimulerar tillväxten av vissa typer av cancerceller – till exempel de som orsakar bröst- och livmodercancer samt cancer i äggstockarna.

Det är inte bara en del av förklaringen till varför kvinnor är betydligt mer utsatta för bröstcancer än män – det förklarar också varför vissa kvinnor drabbas oftare av dessa cancerformer.

Mängden kvinnliga könshormoner stiger markant vid vissa tidpunkter i vår menstruationscykel och det är väl dokumenterat att ju fler menstruationer en kvinna har haft desto större är hennes risk att drabbas av någon av dessa cancerformer.

Ett av de säkraste sätten att förebygga bröst- och livmodercancer är således att bli gravid och få mensen att upphöra under en tid.

Kvinnor som har fött många barn drabbas därför betydligt mer sällan av dessa sjukdomar än barnlösa kvinnor. Detsamma gäller kvinnor som kommer in sent i puberteten och tidigt når övergångsåldern eftersom de därmed har haft mens under färre år.

Hur kan cancer förebyggas?

Det är dock inte så många av oss som skulle låta cancer risken vara avgörande för om vi ska skaffa barn, men det finns lyckligtvis också många andra sätt att förebygga cancer.

Lungcancer är nära förknippat med rökning och intensivt solbadande är kopplat till hudcancer och malignt melanom, vilket betyder att du genom att sluta röka och komma ihåg solkrämen kan reducera risken för dessa cancerformer till en tiondel.

Där cigarettrökning och UV-strålar direkt skadar cellerna i lungorna respektive huden och därmed ökar risken för cancer så kan andra cancerformer förebyggas på sätt som inte är lika uppenbara.

Fysisk aktivitet förebygger många former av cancer och särskilt livmodercancer, medan alkohol är en särskild tydlig faktor i samband med bröstcancer.

LÄS OCKSA: Så här kollar du dina svullna lymfkörtlar

Kan man förebygga cancer helt?

Även om du lever ett hälsosamt liv och därmed reducerar risken för cancer kan du inte helgardera dig.

Cancer uppstår när cellernas gener muterar, det vill säga ändrar sig och drabbas av fel, vilket kan ske helt slumpmässigt oavsett vad du gör för att förhindra det.

Om du skulle drabbas av cancer finns det dock fortfarande hopp eftersom chanserna att överleva cancer de senaste åren har blivit betydligt högre.

Det beror bland annat på att stora delar av befolkningen nu rutinmässigt blir screenade för vissa cancerformer och att forskarna har utvecklat nya och lovande behandlingsformer.

Här fokuserar vi på cancer i bröst, lungor, tjocktarm, födelsemärken, livmoder och huden, som är några av de cancerformer som oftast drabbar kvinnor. På kommande sidor berättar vi mer om de fruktade cancersjukdomarna och hur du kan förebygga dem.

Hur många överlever cancer?

Bättre behandlingsmetoder har bidragit till att betydligt fler kvinnor överlever fem år efter sin cancer diagnos än tidigare.

Källa: Nordcan

Lär dig mer om 6 olika former av cancer

Läs mer om de cancerformer som är vanligast förekommande bland kvinnor:

Vi lär dig mer om de fruktade cancersjukdomarna, hur de behandlas och hur du kan förebygga cancersjukdomen.

Källa:Cancerfonden