De här sjukdomarna kan bekämpas med motion

Läkaren är naturligtvis den första vi går till när vi blir sjuka. Men ett av de bästa läkemedlen på marknaden får du faktiskt när du tar på dig träningskläderna. Motion har nämligen visat sig vara ren medicin mot flera allvarliga sjukdomar.

Kvinna som tränar.

BEHANDLING Motion är ett effektivt piller, som till och med har positiva biverkningar i form av förbättrat humör och livskvalitet.

© Jacob Helbig

De flesta vet nog att motion är en bra grej att syssla med om man vill förebygga diverse sjukdomar och skador. Men visste du att motion kan göra skillnad även när du väl har drabbats av en sjukdom?

Det finns flera åkommor där träning kan hjälpa till att göra oss friska snabbare eller hålla de värsta symptomen på avstånd. Det kan faktiskt vara lika bra som medicinsk behandling.

Motion är dock inget universellt mirakelpiller, som direkt botar alla sjukdomar. Hur stor effekt du kan uppnå genom att motionera, och precis hur du träna träna beror på vilken sjukdom du lider av.

Här tar vi en närmare titt på 5 av de sjukdomar, som enligt forskning kan bekämpas i träningskläder.

5 sjukdomar som kan behandlas med träning

1 Hjärt- och kärlsjukdomar


Evidens: Hög

Vad är det?
Hjärt- och kärlsjukdomar är ett brett spektrum av sjukdomar, som ofta har sitt ursprung i högt blodtryck och kolesterolvärde, och som exempelvis kan utvecklas till åderförfettning och hjärtsvikt.

Hur bra fungerar motion?
Det finns mycket evidens för att all form av träning kan sänka blodtrycket med minst 2 mm Hg, och effekten är störst för patienter med högt blodtryck.

Träningseffekten på kolesterolvärdet är något mindre och kräver alltid en hög träningsnivå, motsvarande en kaloriförbrukning på minst 900 kcal/veckan eller minst 60 min daglig måttlig fysisk aktivitet, gärna varje dag.

Läs också: RÄKNA UT: Hur många kalorier behöver jag?

Varför funkar det?
Träning ökar fettförbränningen och omsättningen av glykos och påverkar över huvud taget ämnesomsättningen positivt.

2 Diabetes typ 2


Evidens: Hög

Vad är det?
Diabetes typ 2 är en ämnesomsättningssjukdom som karaktäriseras av en hög blodsockernivå som följd av att kroppens celler inte reagerar på insulin, som normalt får blodsockret att falla.

Hur bra funkar motion?
Flera studier har visat att det sker ett fall i blodsockernivån när du tränar. Det sker oavsett om du tränar konditionsträning, styrketräning eller en kombination av de båda. Ju längre och ju mer intensivt du tränar, desto större effekt. De flesta studier tyder också på att du får optimal effekt när du tränar i sällskap med t ex en fysioterapeut.

En dansk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA visade att omkring hälften av patienterna inte längre behövde diabetesmedicin efter ett års intensiv och regelbunden träning. Som diabetiker ska man vara uppmärksam på sitt blodsocker före, under och efter träning och anpassa träningen, medicineringen och kosten därefter.

Varför funkar det?
Träning påverkar flera olika biokemiska processer, som tillsammans ökar cellernas känslighet för insulin och därmed bidrar till att sänka blodsockernivån.

3 Artros


Evidens: Hög

Vad är det?
Artros är en kronisk sjukdom där brosket i lederna slits bort, så att du upplever stelhet och smärta vid förflyttning och rörelse av lederna i händer, fötter, nacke, rygg, höfter eller knän.

Hur bra funkar motion?
Motion rekommenderas som smärtlindring för nästan all typ av artros. Framförallt vid artros i knäet finns det hög evidens för att motion verkar smärtlindrande och ökar funktionsförmågan. Det gäller både för styrke-, konditions- och koordinationsträning.

Träningen bör föregå minst tre gånger i veckan och helst under överinseende av t ex en sjukgymnast. Effekten märks först efter flera veckor, men vara i flera månader efter.
Man bör vara försiktig, eftersom träningen kan belasta leden och riskerar att förvärra sjukdomen. För personer med artros i knäet kan löpning t ex vara lite för hårt, så då gäller det att hitta en motionsform som tar hänsyn till – men samtidigt stärker – den svaga leden.

Läs också: 5 saker som håller din artros i schack

Varför funkar det?
Träning stärker bl a musklerna runt den angripna leden så den stabiliseras, vilket ser till att smärtorna minskas och sjukdomsutvecklingen begränsas.

4 Cancer


Evidens: Måttlig

Vad är det?
Cancer är en samlingsbeteckning för många sjukdomar som involverar okontrollerad celldelning och ofta leder till att det bildas tumörer.

De 7 vanligaste tecknen på cancer

Hur bra funkar motion?
Kvinnor med en aktiv livsstil före eller efter en bröstcancerdiagnos har 20–50 procent lägre risk att dö av sjukdomen i förhållande till kvinnor med en inaktiv livsstil. För bröst- och tarmcancer leder det till att de officiella rekommendationerna om minst 30 minuters måttlig aktivitet om dagen och 2 x 20 minuters högintensiv motion i veckan har en positiv effekt på överlevnaden.

Varför funkar det?
Motion kan stimulera immunförsvarets kamp mot cancercellerna och dessutom förebygga cancer genom att påverka utsöndrandet av gynnsamma hormoner och signalsubstanser.

5 Parkinsons sjukdom


Evidens: Måttlig

Vad är det?
Parkinsons sjukdom är en obotlig och gradvis nedbrytning av de nervceller som producerar signalämnet dopamin i hjärnan. Sjukdomen visar sig ofta genom darrningar och sedan genom stela och långsamma rörelser samt problem med finmotorik och balans.

Hur bra funkar motion?
Parkinsons sjukdom försvagar vår förmåga att röra oss på flera sätt, som kan motverkas med var sin träningsform. Det finns god dokumentation för att balansträning kan stärka balansförmågan, men andra mer generella träningsformer har ingen effekt på balansen.

I vissa studier har parkinsonpatienter uppnått en markant förbättrad muskelstyrka, på 15–83 procent genom att styrketräna och en lite snabbare promenadhastighet genom att träna på löpband. Lider du av Parkinsons sjukdom, rekommenderas det att du rådfrågar en läkare om vilken motion du bör utföra.

Enbenstest kan avslöja hur länge du lever

Varför funkar det?
Motion får hjärnan att producera mer dopamin, som många parkinsonpatienter har brist på. Motion stimulerar troligen också hjärnans förmåga att anpassa sig till de förändringar som sjukdomen skapar i hjärnans nervbanor.

*Källor: 1177, Cancerfonden m fl.