Cancerbehandling: 5 upptäckte som kan rädda dig framöver

Fler och fler får cancer – men många fler än någonsin överlever också sjukdomen. Få inblick i framtidens cancerbehandling här.

Bild av en kvinna som får ett blodprov taget av en läkare.

ETT BLODPROV KAN GE DIG SVARET – Om du har cancer eller inte kan i vissa fall avgöras utifrån ett enkelt blodprov. I framtiden kommer blodprover att användas till ännu mer när det gäller cancerbehandling.

© iStock

Under de senaste åren har patienter och läkare världen över med stor tillfredsställelse kunnat se att nya banbrytande behandlingsformer växer fram. Det har t ex tagits fram en speciell typ av medicin för personer med mutation i BRAF-genen som gjort att personer med ökad risk för hudcancer nu kan få hjälp.

“Vi är redan där med hudcancer, tarmcancer, prostatacancer och vissa former av bröstcancer, som alla är cancerformer med kraftigt ökad chans att överleva. Det är inte längre en självklar dödsdom att få en av dessa diagnoser. Och i framtiden kommer folk kanske bibehålla lugnet om de får diagnosen cancer – oavsett typ av cancer.“
— Överläkare och med. Dr Niels Kronman

Här går vi igenom vad de 5 nya behandlingstyperna faktiskt innebär, vad de kan åstadkomma, vilken betydelse de har i praktiken för patienterna och vad forskarna har för förväntningar på vidareutvecklingen av behandlingsformerna.

Få en inblick i stamcellstransplantation, diagnos via blodprov, vaccin, immunterapi och precisionsterapi.

5 nya behandlingsformer mot cancer


1 Stamcellstransplantation


 • VAD ÄR DET?
  Används som ett led i cancerbehandling av sjukdomar i blod och benmärg. Du kan få en transplantation med egna stamceller eller med stamceller från en donator.

 • HUR GÄR DET TIL
  Stamceller från blodet eller benbärgen tas och fryses ner innan en cytostatikabehandling.
  När cytostatikan är ute ur kroppen efter 1-2 dygn tinas stamcellerna upp och förs tillbaka till kroppen. Stamcellerna söker sig till skelettets hålrum där benmärgen finns och börjar bilda nya blodkroppar.

 • VAD KAN DET GÖRA?
  Stamcellstransplantation används främst hos patienter med leukemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS), lymfom och myelom.

 • VAD BETYDER DET FÖR PATIENTEN?
  Du får nya friska stamceller som kan dela sig och bilda friska blodkroppar. Du tål en mer intensiv och kraftigare behandling med cytostatika och ev strålbehandling än annars

 • VILKA ÄR FPRSKARNAS FÖRVÄNTNINGAR?
  Allt oftare använder läkare tillväxtfaktorer för att dra ut stamcellerna i blodet och "skörda" dem därifrån. Detta innebär färre ingrepp i benmärgen hos patienten/donatorn.

2 Diagnos via blodprov


 • VAD ÄR DET?
  En snabb och enkel metod för att konstatera om du har cancer-DNA i ditt blod.

 • HUR GÅR DET TIL?
  Vid misstanke om cancer i äggstockarna kan läkaren ta ett så kallat CA-125-blodprov, men också andra typer av cancer kan registreras i ett blodprov.

 • VAD KAN DET GÖRA?
  Blodprover kan avslöja cancerceller på ett mycket tidigt stadie och är ett värdefullt verktyg för att snabbt och enkelt avgöra om en tidigare cancerpatient är i risk för återfall.

 • VAD BETYDER DET FÖR PATIENTEN?
  Du slipper obehagliga vävnadsprover och får snabbare klarhet i vad som händer.

 • VILKA ÄR FORSKARNAS FÖRVÄNTNINGAR?
  Just nu är det bara vissa typer av cancer som kan upptäckas via ett blodprov, men forskarna hoppas att blodprov i framtiden ska kunna upptäcka alla former av begynnande cancer.

3 Vaccin


 • VAD ÄR DET?
  Vaccin kan ges förebyggande, som det idag gör med HPV-vaccinet, och i behandlingen av vissa cancerformer.

 • HUR GÅR DET TIL?
  Behandlande cancervaccin gör att immunförsvaret kan känna igen cancerceller och effektivt bekämpa dem.

 • VAD KAN DET GÖRA?
  HPV-vaccinet skyddar mot Humant Papillonvirus-typ 16 och -18, som är orsaken till 70 % av alla fall av livmoderhalscancer.

 • VAD BETYDER DET FÖR PATIENTEN?
  En enda spruta kan göra att du senare i livet antingen drabbas lindrigt, eller helt slipper att bli drabbad av cancer.

 • VILKA ÄR FORSKARNAS FÖRVÄNTNINGAR?
  Ju längre forskarna kommer när det gäller att avgöra vad som ligger bakom de enskilda cancerformerna, desto bättre kommer de att kunna rikta in sig på vaccin för att förhindra dem.

4 Immunterapi


 • VAD ÄR DET?
  Immunterapi är ett sätt att få kroppens immunförsvar att angripa cancerceller.

 • HUR GÅR DET TIL?
  Immunaktiverande ämnen ges för att stimulera immunförsvaret.
  Läkarna kan också välja att ge immunreglerande antikroppsbehandling eller behandla med immunceller, som direkt angriper cancern.

 • VAD KAN DET GÖRA?
  Med hjälp av immunaktiverande ämnen kan läkarna stimulera en ökad aktivitet i olika delar av immunförsvaret.

 • VAD BETYDER DET FÖR PATIENTEN?
  Du slipper onödig behandling tack vare den stora sannolikheten för att alla cancerceller drabbas när behandlingen verkar så brett.

 • VILKA ÄR FORSKARNAS FÖRVÄNTNINGAR?
  Behandlingsformen utvecklas snabbt och ny immunterapi godkänns nästan varje månad, eller så utvidgas behandlingen till ytterligare en patientgrupp.

5 Precisionsmedicin


 • VAD ÄR DET?
  Medicin som är skräddarsydd för den enskilda patienten och utvecklad efter personens genetik, livsstil och fysiologi.

 • HUR GÅR DET TIL?
  Genom att analysera cancertumören kan läkaren ta reda på vilken eller vilka genvarianter som styr tillväxten. Utifrån den kunskapen kan läkaren välja den medicin som förmodligen fungerar bäst.

 • VAD KAN DET GÖRA?
  Det är möjligt för läkarna att se om det finns några särskilda kännetecken (tumörmarkörer) i cancercellerna, och vilken typ av cancerceller det är.

 • VAD BETYDER DET FÖR PATIENTEN?
  Den behandling du får är utformad för dig och du kan därmed vara säker på att din kropp tål den på bästa möjliga sätt.

 • VILKA ÄR FORSKARNAS FÖRVÄNTNINGAR?
  Allt fler cancerformer är kopplade till mutationer i generna, men användningen av genanalys är fortfarande bara aktuell i samband med ett mindre antal cancerformer.

Källor: Niels Kroman, dr.med, professor vid Köpenhamns Universitet och Cancerfonden