Få koll på ditt immunförsvar

Du skulle inte kunna överleva utan ditt immunförsvar, som består av din inre härd krigare som konstant ligger på lur för att kasta sig över inkräktare. Lär dig mer om immunförsvaret och om vad du själv kan göra för att skapa de bästa förutsättningarna för ditt personliga regemente.

Få koll på dit immunförsvar

IMMUNFÖRSVAR – Få koll på ditt immunförsvar och få tips till hur du stärker det.

© iStock

Immunförsvaret är ditt starkaste vapen, som liksom en osynlig sköld skyddar dig mot de bakterier och virus som du möter i din vardag. Det är fler än 8 000 av dina gener som är involverade i immunsystemet, och arbetet sker överallt i kroppen. Immunförsvaret kan delas upp i den medfödda och den förvärvade delen – och det är dessa soldater som ska stärkas och rustas för att kunna skydda slotten (immunförsvaret).

Vi ger dig därför vår bästa tips och trick och en guide till hur du stärker ditt immunförsvar och ger din kropp de bästa förutsättningar för att hålla sjukdomar borta. Förstå hur – och bli ännu starkare!

1 Vad är immunförsvaret?


Immunförsvaret eller immunsystemet som det också kallas, är först och främst ett imponerande samarbete mellan organ, celler, vävnad och molekyler som tillsammans bildar en sköld mot infektioner utifrån. Arbetsfördelningen mellan de olika delarna av immunförsvaret är knivskarp.

Var och en har sin uppgift. Därför jämförs det ofta med en armé bestående av olika regementen. Det finns vakter som övervakar, budbärare, angripare, kommunikatörer, städare och inte minst en enhet som lägger fiendens “fingeravtryck” på minnet, så de effektivt kan bekämpas om de återvänder.

LÄS OCKSÅ: Vad är inflammation i kroppen?

2 Hur funkar immunförsvaret?


Fler än 8.000 av dina gener är involverade i immunsystemet. Det är, näst efter hjärnan, det mest komplexa systemet i kroppen. Låter det invecklat? Det är det också. Det viktigaste är att förstå att de vita blodkropparna som bildas i benmärgen patrullerar runt i kroppen via blodcirkulationen och lymfsystemet. Stöter de på en cell som de inte kan känna igen som en av kroppens egna, kommer de oskadliggöra den direkt.

Är fienden för stor eller stark – eller omöjlig att identifiera – kan de skicka efter förstärkning från immunförsvaret. Det består bland annat av soldater, som är upplärda att upptäcka de specifika egenskaperna hos mikroorganismen. Soldaterna måste veta exakt vilken fiende det är som angriper för att kunna svara med rätt motangrepp. I den processen aktiveras antikroppar, dvs celler som producerar proteiner.

Antikroppar är motgift mot det skadliga. Det tar tid, så du hinner att bli sjuk. Däremot kan immuncellerna lägga fienderna på minnet så att de snabbt kan producera antikroppar om samma objudna gäst skulle angripa igen.

I ett starkt immunförsvar kommunicerar de enskilda “arméerna” snabbt och precist, och sätter igång exakt den respons som kroppen behöver varje gång. Varken för mycket eller för lite.

3 Var sitter immunförsvaret?


Immunförsvaret arbetar dygnet runt för att förnya dina celler, bryta ner giftiga ämnen och göra dig motståndskraftig mot faror utifrån. Arbetet sker överallt i kroppen – i alla vävnader och organ.

Var sitter immunförsvaret?

BRÄSS

Ett litet organ bakom bröstbenet. Brässen är en viktig del av immunförsvaret. I brässen mognar dina T-celler, som producerar antikroppar. Brässen tillbakabildas med åldern: En 80-åring har bara 1-2 procent av den ursprungliga brässen. Det är en av förklaringarna till att immunförsvaret försvagas när man blir äldre.

MUNHÅLA

En lokal infektion eller inflammation i tänder, tandrötter eller munslemhinnor kan orsaka kronisk inflammation i hela kroppen. När inflammationen i munhålan behandlas kommer den kroniska inflammationen försvinna.

LEVER

Din avgiftningscentral, som bryter ner medicin, alkohol, bakterier, virus m m. Den producerar vissa proteiner som hjälper till att reglera hela immunsystemet.

BENMÄRG

Här produceras massor av specialiserade immunceller, som kan döda, äta och fånga virus och bakterier.

HUD OCH SLEMHINNOR

Din barriär mot fiender som hotar med att invadera din kropp. Utöver att funka som en fysisk mur innehåller dina slemhinnor en viss typ av lymfvävnad, som är hem för viktiga immunceller, bl a de så kallade T-cellerna, B-cellerna och makrofagerna. Här produceras också de viktiga IgA-antikropparna.

TARM

Din tarmslemhinna sorterar bort massor av farliga ämnen och dina tarmbakterier producerar ämnen som ditt immunförsvar gynnas av och som kan öka och minska inflammation i kroppen.

BLOD

Transportväg för immunförsvarets viktigaste aktörer. Både de vita blodkropparna, de röda blodkropparna som transporterar runt syre i kroppen, och blodplättarna som kan stoppa din blödning är helt avgörande för din immunfunktion.

LYMFKÖRTLAR

Du har cirka 600 lymfkörtlar i kroppen. De rymmer miljarder vita blodkroppar, som hjälper till att bekämpa infektioner pga virus och bakterier. När du är frisk är lymfkörtlarna små och mjuka, om du håller på och bekämpa en infektion brukar de svullna upp och bli ömma.

4 Blir immunförsvaret automatiskt svagare med åldern?


Ja och nej. På vissa sätt är immunförsvaret faktiskt som ett fint vin: Ju äldre, desto bättre. För medan vissa immunfunktioner är medfödda, utvecklar du andra med tiden. Man kallar dem det medfödda immunförsvaret och det adaptiva immunförsvaret.

 • Det medfödda immunförsvaret är ett minimumpaket. Det består av de fysiska barriärerna som hud, slemhinnor, tarmbakterier och vita blodkroppar. Problemet är att den här delen av immunförsvaret “jobbar i blindo”, eftersom det inte tar ställning till vad som invaderar kroppen. Det är som en ringmur, som skyddar ett slott mot inkräktande fiender.

 • Det adaptiva immunförsvaret är däremot de specialtränade soldaterna som står redo innanför murarna med olika typer av angrepp beroende på vad hotet är. När du får en infektion, t ex ett förkylningsvirus, kommer det adaptiva immunförsvaret att bilda antikroppar som fångar
  in och dräper de skadliga cellerna. Antikropparna formas efter vad du blir utsatt för, och därefter minns kroppen vilken “medicin” som funkade. Skulle du sedan bli angripen av samma infektion igen kan det adaptiva immunförsvaret snabbt bilda antikroppar mot viruset igen.

IMMUNFÖRSVARET FRÅN VAGGA TILL GRAV

Nyfödd
© iStock

Nyfödd

Du kommer till världen med ett medfött och bra, men omoget, immunförsvar. Om du blir född vaginalt kan mötet med din mammas bakterier stärka ditt försvar. Genom modersmjölken får du din mammas antikroppar.

Baby
© iStock

Bebis

Den antikroppsgåva som du fick av din mamma vid födseln avtar efter ett halvår. Många upplever att de blir angripna av nya bakterier och virus när de börjar förskolan. För varje infektion utvecklas antikroppar.

Skolbarn
© iStock

Skolbarn

Ditt immunförsvar blir bättre och bättre i takt med att du möter virus och bakterier, som utökar din arsenal av antikroppar. Samtidigt hjälper barnvaccinationsprogrammet till att göra dig immun mot vissa sjukdomar.

Vuxen
© iStock

Vuxen

De saker som sker under livet formar och reglerar många av immunförsvarets funktioner. T ex kan många penicillinkurer skada gynnsamma bakterier, så immunsystemet skadas. Graviditeter kan också störa immunbalansen.

Äldre
© iStock

Äldre

Oavsett hur bra du tar hand om din kropp, försvagas immunförsvaret med åldern. Man har dock sett att faktorer som övervikt och kroniska sjukdomar gör oss mer utsatta för infektioner än att ha en hög ålder.

5 Vad ska ett bra immunförsvar kunna?


Skulle ditt immunförsvar söka sitt eget jobb, skulle det stå så här i jobbannonsen. Du ska kunna:

6 Vad är en akut inflammation?


akut inflammation
© iStock

Akut inflammation är...

Den process som sätts igång för att läka en här-och-nu-skada, kallas akut inflammation. Om du t ex skär dig i fingret kommer det svullna upp och börja dunka osv. Det är tecken på att immunförsvaret arbetar som det ska.

7 Vad är en kronisk inflammation?


kronisk inflammation
© iStock

Kronisk inflammation är...

Om läkningsprocessen blir kronisk, fortsätter den i kroppen trots att det utlösande problemet är löst. Immunförsvaret är överaktivt och får svårare att hantera och få bort infektioner eftersom det redan är upptaget.

← Psoriasis är ett exempel på en kronisk inflammation, som gör att immunförsvaret överarbetar.

8 Vilka fel kan det vara på immunförsvaret?


Alla människors immunförsvar utmanas ibland, t ex om ett virus muterar så det inte känns igen som fiende. Hos några fungerar immunförsvaret så dåligt att de lättare drar till sig virus eller utvecklar en allvarlig sjukdom. Immunförsvaret kan bete sig felaktigt genom att:

 • Angripa friska celler
  Om immunförsvaret börjar att bekämpa kroppens egna celler kallas det en autoimmun sjukdom. Det kan t ex vara artros, skleros eller diabetes typ 1.

 • Inte lyckas känna igen fiender
  Några virus byter utseende (muterar) så ofta att immuncellerna kan ha svårt att känna igen dem. Det är därför man behöver förnya t ex influensavaccin regelbundet.

 • Förbise sjuka celler
  Normalt upptäcker immunförsvaret om en cell blir sjuk och förstör den. Men om den förbises kan den muterade cellen dela sig ohämmat. Det är fallet vid cancer.

 • Överfalla fredliga gäster
  Gräs, björk eller nötter är helt ofarliga för människor. Det är saker som kroppen borde tåla, men som immunförsvaret plötsligt kan börja att bilda antikroppar mot, så vi får klåda, utslag och svullnader. Det är det som är allergi.

IMMUNFÖRSVARET – Ibland kan vårt immunförsvar börja bilda antikroppar mot exempelvis klåda eller utslag, vilket kan leda till allergi.

© iStock

9 Vilka är symptomen på ett starkt immunförsvar?


Generellt kan du säga att om du inte känner av din kropp, så har du ett bra immunförsvar. Här är några av tecknen som är indikatorer på ditt immunförsvars styrka.

Ett starkt immunförsvar ...

 • Du vaknar pigg på morgonen och energin håller hela dagen.
 • Du slipper ofta infektioner som förkylning, hosta och influensa.
 • Kroppen läker snabbt, när du någon gång blir sjuk. Du har varken allergier eller intoleranser.
 • Du kan träna utan att drabbas av skador.
 • Du har känslan av att vara fysiskt stark.
 • Sår läker snabbt.

10 Vilka är symptomen på ett svagt immunförsvar?


Ett svagt immunförsvar...

 • Du blir lätt smittad och är ofta sjuk.
 • Du tar lång tid på dig att läka sår och återhämta dig efter träning eller trauman.
 • Trötthet och brist på energi.
 • Har ofta en sjukdomskänsla, t ex tendens till att få småskavanker.
 • Är överviktig. Bär du runt på många extrakilon belastas immunförsvaret av det. Får du en infektion, kommer det dessutom att ta längre tid att reagera, eftersom det inte kan mobilisera alla celler. Det blir som att bekämpa två fiender samtidigt.

11 Styrs immunförsvaret av gener eller livsstil?


Forskare, läkare, kostvägledare och träningsexperter debatte- rar ofta hur stor makt vi har över våra immunförsvar. Som så mycket annat handlar det både om gener och livsstil. Förhållandet mellan gener och livsstil är diskuterbart. Mekanismerna bakom immunförsvaret undersöks hela tiden för att få dokumentation för hur mycket det lönar sig att leva hälsosamt.

Immunförsvaret är enklast att förstå om du tittar på din kropp, livsstil och din sjukdomshistoria ur ett helikopterperspektiv. Det handlar inte bara om huruvida du är hemsökt av småinfektioner som förkylning eller dålig mage. Ett starkt immunförsvar kan också hjälpa till att förebygga att du utvecklar allvarliga sjukdomar som blodproppar, diabetes och åderförkalkning. Får man en sådan sjukdom är det ett tecken på att en inflammationsprocess har löpt amok och du bör ge ditt system en hjälpande hand.

Därmed inte sagt att du kan äta eller träna dig från alla sjukdomar. Vissa infektioner är så starka att de kan övermanna även det mest effektiva immunförsvar. Men mycket tyder på att du kan minimera risken betydligt genom att ta väl hand om kroppen. Läs om vad du kan göra på nästa sida.

12 Kan man själv påverka immunförsvaret?


Både och. Många forskare försöker att påvisa sammanhanget mellan din kost, träningsrutiner, sömnvanor och användandet av t ex tobak och alkohol och ditt immunförsvars kapacitet. Men det är svårbevisat. Det beror på att immunförsvaret ju finns överallt i kroppen och har ett tätt samarbete med organ osv. Så det är bara en liten del av helheten som varje studie kan belysa.

En konkret fråga är huruvida kosttillskott och näring spelar roll för immunförvaret. Här visar flera studier t ex en gynnsam effekt av zink och D-vitamin som du kan få genom maten eller kosttillskott.

Om du vill ha konkreta bevis för att din insats verkligen funkar, innan du börjar att leva hälsosammare för immunförsvarets skull, måste du alltså vänta. Däremot skadar det garanterat inte att följa de officiella hälsoråden, som också gynnar ditt inre försvar.

Påverkan av immunförsvaret

 • ZINK är effektivt mot lunginflammation. En studie från Fudan University i Kina visar att barn som är inlagda med lunginflammation, och som har en låg nivå av zink, har bättre överlevnadschanser om de får ett tillskott. Det beror på att ämnet är nödvändigt för celldelning och därmed bildande av nya proteiner. Även en mild zinkbrist kan påverka immunförsvaret negativt.
  Källa: The Clinical Respiratory Journey

 • D-VITAMIN funkar mot luftvägsinfektioner. Immunförsvaret är beroende av D-vitamin, eftersom det spelar en viktig roll i regleringen av immunförsvaret. Ett ämne du lätt kan få genom mat eller kosttillskott. Forskning visar att tillskott med vitaminet kan förebygga luftvägsinfektioner, precis som brist på D-vitamin ger ökad risk för infektioner.
  Källa: British Medical Journal

Källa: Pia Norup, läkare och författare
Artikeln publicerades i I FORM nr 18/2021