Så här behandlar en fysioterapeut skador

En fysioterapeut kan avhjälpa i stort sett alla idrottsskador. Få svar på om metoden är bra för dig.

En medelålders kvinna ligger på en brits och får massage av en fysioterapeut för att behandla en skada.

SKADEBEHANDLING – Fysioterapeutens mål är att kroppen ska ha funktionalitet och rörlighet.

© iStock

Om du har ont i kroppen när du rör dig kan du behöva behandlas av en fysioterapeut. Det är nämligen rörelse av leder och muskler som är fysioterapeutens specialitet. Det kan vara allt från ländryggssmärta, stel nacke eller meniskskador och löparknä.

Har du skadat dig under träning är det en bra idé att uppsöka en fysioterapeut. De är specialister på allt som kan gå fel under motion.

Vill du lära dig mer om behandlingen och dess relevans för just ditt problem får du förhoppningsvis svar på dina frågor här när vi går igenom fysioterapi från A till Ö.

Vilken utbildning har de?

För att bli fysioterapeut krävs studier på högskolenivå under tre år. Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen.

Vad är det?

En fysioterapeut fokuserar på att du rör dig rätt, både för att förebygga, behandla och rehabilitera skador. Det finns fysioterapeuter som har specialkunskaper om idrottsskador och de påfrestningar som olika träningsformer utsätter kroppen för. De kan därför skapa behandlings- och rehabiliteringsplaner som är specifikt inriktade på din skada och träningsform.

När är behandlingsmetoden relevant?

En fysioterapeut är relevant för i stort sett alla idrottsskador. Operationskrävande skador, inflammatoriska tillstånd som kräver medicinering och uttalade överträningssymptom är inte deras område.

Hur ställs en diagnos?

En fysioterapeut använder din sjukdomshistoria tillsammans med tester och en manuell undersökning av kroppen, det vill säga att de klämmer och känner på kroppen för att få en känsla för hur en rörelse, muskel eller leder fungerar. Ett löpstilstest kan också vara en möjlighet.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen är ofta en blandning av massage, tryck och sträckningar – och inte minst genomgång av rehabövningar för att stärka kroppen. Du kan också tejpas upp eller knytas så att din skada "hålls på plats". Vissa använder även laser- och stötvågsterapi som ett komplement.

Hur många behandlingar krävs?

De flesta okomplicerade behandlingsförlopp kräver 2-3 besök hos fysioterapeuten med cirka 14 dagars mellanrum där du ska träna själv. Rehabträning efter operation kan kräva längre tid.

Efter behandlingen?

Du får ofta med dig övningar som du ska göra hemma. En fysioterapeutisk behandling är i hög grad beroende av att patienten fortsätter arbetet själv.

Vad kostar det?

Patientavgift om du blir remitterad, men kan också betala själv och då är priset mellan cirka 700 och 800 kr.

Krävs en remiss?

Du kan kontakta en fysioterapeut genom att själv ringa och beställa tid. Du kan också få en remiss från en läkare.

Hur hittar jag en mottagning?

På svenska fysioterapeuters förbunds hemsida fysioterapeuterna.se, kan du läsa mer. Du kan också fråga på din vårdcentral.