Så här behandlar en zonterapeut skador

Har du led- eller muskelsmärtor kan en tryckbehandling under fötterna kanske hjälpa. Få svar på om zonterapi kan hjälpa dig tillbaka till träningen.

En kvinna får tryckbehandling under fötterna av en zonterapeut.

SKADEBEHANDLING - Upp med fötterna! En zonterapeut lindrar skador i kroppen genom att massera reflexzoner under fötterna.

© Getty Images

När du lämnar över dina fötter i händerna på en zonterapeut kan hon påverka ett organ eller en kroppsdel överallt på din kropp. Under och på fötterna finns nämligen en karta över hela människokroppen. Varje del av kroppen har en zon på fötterna, som kallas en reflexzon.

Det låter nästan som trolleri, men många har glädje av behandlingen i samband med skador. Om du kan bli en av dem kan du läsa mer om här, när vi går igenom zonterapeuters metoder från A till Ö.

Zonterapi

Zonterapeuten masserar de zoner på foten som motsvarar det skadade området för att öka blodflödet och främja läkningsprocessen.

Vilken utbildning har de?

Zonterapeuter är i regel inte sjukvårdsutbildade, och saknar legitimation. Utbildningarna är privata och det finns allt från 3-dagars introduktionskurser till långa utbildningar.

Vad är det?

Zonterapi är en alternativ behandlingsform. Det finns väldigt lite forskning om effekten, som därför inte är vetenskapligt dokumenterad utan baserad på erfarenhet. Zonterapi bygger på en teori om att fötterna kan delas in i så kallade reflexzoner. Enligt zonterapin är zonerna kopplade till kroppens organ, muskler och skelett via nerv- och energibanor, som kan påverkas från fötterna.

När är behandlingsmetoden relevant?

Zonterapi används ofta mot led- och muskel-
smärtor. Vid idrottsskador kan zonterapi eventuellt förkorta en skadeperiod och lindra smärtor.

Hur ställs en diagnos?

En zonterapeut pratar först med sin klient och känner sedan efter ömma punkter på fötterna. Teorin är att om en del av kroppen inte fungerar optimalt, så blir de motsvarande reflexzonerna ömma vid massage.

Hur går behandlingen till?

Du får fötterna masserade genom tryck på ömma reflexzoner. Man växlar mellan höger och vänster fot, eftersom punkterna ska masseras i en bestämd ordning. När ömheten har masserats bort, menar zonterapeuten att problemet i kroppsdelen som motsvarar reflexpunkten är lindrat eller helt botat.

Hur många behandlingar krävs?

Det varierar, men ofta få behandlingar vid akuta skador och längre behandlingsförlopp om skadan är mer kronisk.

Efter behandlingen?

Du kan få lätta reaktioner som t ex trötthet. Det rekommenderas att du dricker mycket vatten efter en behandling.

Vad kostar det?

cirka 750-1.100 kr per besök.

Krävs en remiss?

Zonterapi är en alternativ terapi, vilket innebär att den inte finns inom ramen för vanlig sjukvård. Du måste uppsöka behandlingen själv.

Hur hittar jag en mottagning?

Du hittar enklast zonterapeuter på nätet.