Så här behandlas skador på en idrottsmedicinsk klinik

När du drabbats av en skada handlar det om att komma igång med behandling så snart som möjligt. Det är viktigt att välja rätt metod. Få koll på vad en idrottsmedicinsk klinik kan erbjuda.

En kvinna ligger på en brits och får behandling av en läkare.

SKADEBEHANDLING – På en idrottsmedicinsk klinik får du träffa läkare som är specialiserade på att diagnostisera och behandla idrottsskador.

© Getty Images

Det krävs mer än en stukad tumme för att få tid på en idrottsmedicinsk klinik. Här blir du mottagen av specialistläkare med över 13 års utbildning, som ställer diagnos och hänvisar dig till rätt behandling.

Klinikerna finns i både privat och offentlig regi. Vill du veta mer om behandlingen och om det är rätt för just dig, så går vi här igenom idrottsmedicinsk behandling från A till Ö.

Idrottsmedicinsk klinik

Bedömning och rehabilitering vid skador som har uppkommit i samband med idrott eller motion oavsett om du är elitidrottare eller motionär.

Vilken utbildning har de?

Idrottsmedicinska mottagningar leds av högutbildade specialistläkare med idrottsmedicinsk bakgrund. En idrottsmedicinsk mottagning kan även ha andra yrkesgrupper anställda, t ex fysiologer och dietister.

Vad är det?

En idrottsmedicinsk mottagning – privat eller offentlig – erbjuder diagnos-, behandlings- och rehabiliteringsprogram på hög medicinsk nivå. Röntgen och ultraljud kan användas, och blockader kan användas för att lindra smärta. Du får en övergripande plan för vidare behandling och rehabilitering och läkarna kan remittera dig till operation eller andra relevanta medicinska specialiteter.

När är behandlingsmetoden relevant?

Om skadan är komplex, mycket allvarlig eller utan uppenbar diagnos, kan en idrottsmedicinsk klinik vara relevant. Här kan läkarna ta hand om alla typer av allvarliga skador.

Hur ställs en diagnos?

En idrottsmedicinsk klinik har vanligtvis de nödvändiga verktygen för att ställa en diagnos, och annars kan de remittera dig. Diagnosen ställs efter en läkarundersökning, anamnes och ev röntgen.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen beror på skadans art och omfattning. Medicinsk behandling, till exempel blockad, kan ges för smärtlindring. Men behandlingen på en idrottsmedicinsk klinik kommer fokuserar också på att ge dig en aktiv rehabiliteringsplan.

Hur många behandlingar krävs?

Väldigt varierande – ibland räcker ett besök. Fokus är ofta på diagnosen och rehabiliteringsplanen och därför är antalet besök på en idrottsmedicinsk klinik ofta få.

Efter behandlingen?

Du får oftast med dig ett träningsprogram hem som du ska följa för att du ska bli fit for fight så fort som möjligt.

Vad kostar det?

Det beror på om kliniken är knuten till landstinget eller ej. Ett besök på en privat klinik kostar cirka 1.500 kr.

Krävs en remiss?

Du kan få en remiss eller skriva en egenremiss till en idrottsmedicinsk klinik. Privata kliniker kan du kontakta och besöka mot en kostnad.

Hur hittar jag en mottagning?

Du hittar mottagningar på din regions hemsida. Privata kliniker kan du enkelt hitta på nätet.