Så här behandlar en kiropraktor skador och låsta leder

Ryggskott är bara en av de skador en kiropraktor kan hjälpa dig att bli av med. Lär dig mer om hur behandlingen kan få dig tillbaka till träningen.

Kvinna får kiropraktik för att hon har fått en skada när hon tränat.

SKADEBEHANDLING - En kiropraktor använder många tekniker för att lösa upp leder och muskler. Justeringen som knäcker till, är bara en av dem.

© iStock

Har din axel gått i baklås eller är ryggen stel, är goda råd dyra. Vilken behandling får kroppen att röra sig smärtfritt igen?

Här kan en kiropraktor hjälpa dig. Behandlingen är känd för knakandet, men behandlingen innehåller många fler olika saker. Vill du veta mer om behandlingen och om det är något för dig och ditt problem, får du förhoppningsvis svar på dina frågor här när vi går igenom kiropraktik från A till Ö.

Kiropraktik

Kiropraktorn är känd för att knäcka, men undersöker muskler och leder i ryggraden med händerna för att känna av eventuella spänningar, rörelsemönster och skador.

Vilken utbildning har de?

En kiropraktor har en akademisk utbildning på 5 år.

Vad är det?

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att göra för hand”. Kiropraktorer har ryggradsrelaterade besvär som sin främsta kompetens. De kan diagnostisera, behandla och förebygga många typer av muskel- och ledsmärtor, bland annat idrottsskador. Ett kännetecken för kiropraktorer är manipulationstekniken, där ett knak ofta hörs under behandling.

När är behandlingsmetoden relevant?

Ryggskott, ischias, smärta i axlar och nacke, domningar i armar, ben och höfter är några av de problem kiropraktorn kan behandla. En kiropraktor kan behandla både akuta skador och överbelastningsskador. Hen kan också analysera ditt rörelsemönster för att förebygga skador.

Hur ställs en diagnos?

Kiropraktorn ställer diagnosen med hjälp av en grundlig genomgång av sjukdomshistorik och en undersökning. En kiropraktor har ofta tillgång till ultraljud och röntgen. Det kan också kompletteras med andra undersökningar, t ex mätning av blodtryck om det behövs.

Hur går behandlingen till?

Kiropraktorn använder primärt sina händer för att lösa upp och sträcka ut spända eller låsta leder. Mest känt är behandlingen där hen justerar en led för att skapa bättre rörelse, då det kan knaka till. Du kan också få ett program med övningar att göra hemma.

Hur många behandlingar krävs?

Det vanliga är att du får 2-5 behandlingar inom 2-3 veckor, men antalet beror på orsaken till din skada. Tumregeln är: ju äldre skada, desto fler behandlingar.

Efter behandlingen?

En kiropraktor har fokus på förebyggande behandling. Därför innebär ett besök hos en kiropraktor att du får information och kunskap om hur du även efter behandlingen kan förebygga skador och träna upp kroppen.

Vad kostar det?

Priset för en privat kiropraktor kan variera, men det brukar vanligtvis ligga mellan 600-1.000 kr.

Krävs en remiss?

Om du blir remitterad av sjukvården så täcks behandlingen i högkostnadsskyddet och ditt frikort gäller. Men du kan också gå till en kiropraktor privat.

Hur hittar jag en mottagning?

Du kan hitta legitimerade kiropraktorer på legitimerade kiropraktorers riksförbunds hemsida lkr.se.