Så här kan en naprapat hjälpa dig med din skada

Naprapaten fäster stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till dina besvär.

När kroppen är stel eller gör ont kan en naprapat hjälpa dig att hitta orsaken och behandla dina problem.

SKADEBEHANDLING - När kroppen är stel eller gör ont kan en naprapat hjälpa dig att hitta orsaken och behandla dina problem.

© iStock

Har du ont i axlar, nacke, rygg eller andra muskler och leder? Då kan en naprapat hjälpa dig. Hen jobbar för hand för att öka rörligheten i dina leder och minska värken i din kropp.

En naprapat jobbar med att undersöka, ställa diagnos, rehabilitera och behandla värk och problem i rörelseapparaten. Ryggskott, musarm, nackspärr, löparknä och migrän är bara några av problemen naprapaten kan hjälpa dig med. Lär dig mer om hur en behandlings hos en naprapat går till och hur hen kan hjälpa dig tillbaka till träningen.

Läs också: Vad innebär det att något är holistiskt?

Naprapati

Naprapaten fäster stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till patientens besvär.Behandlingstekniker är manipulation och mobilisering av leder, och massage, stretching och nervmobilisering.

Vilken utbildning har de?

Utbildningen till naprapat omfattar 4 års heltidsstudier. Efter naprapatexamen samt ett års handledd tjänstgöring ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Vad är det?

Ordet naprapati kommer från tjeckiska napravit (korrigera) och latinska patos (lidande) och syftar till begreppet ”korrigera orsak till lidande”. En naprapat förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. De undersöker muskler och leder på olika sätt, bland annat genom ortopediska tester.

När är behandlingsmetoden relevant?

En naprapat kan hjälpa dig när du har spänningar och värk i nacken och axlarna eller när dina muskler är stela och spända. Du kan också få hjälp när du har ont i ryggen på grund av att muskler och leder inte används som de ska.

Hur ställs en diagnos?

Naprapaten undersöker leder, muskler och nerver på olika sätt; allt ifrån en detaljerad anamnes, olika tester och undersökningar av ryggraden. Om kompletterande undersökningar behövs remitterar naprapaten vidare till andra vårdgivare.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen anpassas efter behov och är ofta en kombination av tekniker, som olika typer av mjukdelsbehandlingar som kompletteras oftast med tränings- eller rehabiliteringsprogram. Ibland ges även ergonomisk rådgivning. Naprapater har ofta även utbildning inom akupunktur.

Hur många behandlingar krävs?

Det är olika, men genomsnittet ligger på ungefär 3–5 behandlingar. Varje behandling brukar ta 30–45 minuter.

Efter behandlingen?

Det är vanligt att du får ett träningsprogram som naprapaten tagit fram för dig, för att förhindra att problemen återuppstår.

Vad kostar det?

Cirka 650 och 800 kronor per behandling.

Krävs en remiss?

De flesta naprapater har privata mottagningar. Men du kan också få en remiss från en läkare. Vissa har landstingsavtal och då kostar behandlingen en patientavgift.

Hur hittar jag en mottagning?

Läs mer på svenska naprapatförbundet naprapater.se eller sök på nätet.