Motion förebygger diabetes

Förebygg diabetes genom att motionera minst 30 minuter om dagen. Kom ihåg att träna både kondition och styrka.

Din viktigaste allierade i kampen mot diabetes är träning. Redan 2001 visade en finsk studie att personer med hög risk att drabbas av diabetes kunde minska risken för att drabbas med 58 procent genom att lägga om kost- och motionsvanorna.

Ju mer, desto bättre

Motion och sund kost skyddar minst dubbelt så bra som medicin och ju mer motion, desto bättre effekt får du. Träning förbättrar den så kallade insulinkänsligheten, det vill säga att musklerna blir mycket bättre på att ta upp socker från blodet.

Vältränade muskler suger åt sig socker som en svamp. Därmed undviks det höga blodsockret som kännetecknar diabetes. Aktiva muskler avger också myokiner, hormonliknande ämnen som styr hela ämnesomsättningen i sund riktning.

Därför är inaktivitet dåligt

Inaktiva muskler producerar däremot inga myokiner, och därmed förstörs insulinkänsligheten. All rörelse är bra, både konditions- och styrketräning och vardagliga uppgifter som städning och trädgårdsarbete. Effekten blir dubbelt så bra om du både tränar styrka och kondition.

Träna minst varannan dag. Musklernas insulinkänslighet sjunker efter bara 2–3 dagars inaktivitet. Det räcker därför inte med hård träning varje söndag och ingen träning alls under veckan.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar