Vad är inflammation i kroppen?

Vi kan äta smärtstillande medicin eller äta antiinflammatorisk kost för att bekämpa inflammation i kroppen. Men vad är inflammation? Lär dig mer här!

Kvinna kämpar med artros och kronisk inflammtion i handleden

KRONISK INFLAMMATION De besvärande smärtor som följer med artros beror på att vävnaden i lederna långsamt bryts ner på grund av kronisk inflammation.

© iStock

Inflammation är en naturlig del av kroppens immunförsvar, när det ska bekämpa infektioner, skador och andra besvär. När kroppen blir skadad, invaderad av främmande mikroorganismer eller på något annat sätt belastas eller irriteras, reagerar den genom att skicka ut massor av immunförsvarceller och -ämnen till det skadade området. Denna reaktion kallas inflammation.

Inflammationen aktiveras både när kroppen ska bekämpa bakterier, virus och giftiga ämnen – och när kroppens vävnad ska repareras, t ex efter en skada, förbränning eller hård långvarig belastning.

Inflammation uppstår alltså inte bara när immunförsvaret ska bekämpa inkräktande fiender, utan också när det ska läka våra kroppar från t ex en stukning eller efter ett väldigt hårt träningspass.

Är inflammation och infektion samma sak?

När du får en infektion har kroppen angripits av bakterier eller virus. Kroppen försvarar sig då ofta med en inflammation. En inflammation innebär alltså att kroppens immunförsvar reagerar på en skada eller ett angrepp. Och en infektion leder nästan alltid till en inflammation. Inflammation har inte (nödvändigtvis) något med bakterier att göra. Kroppen kan t ex skapa en inflammation både för att bekämpa bakterier i ett öppet sår – och för att reparera ett skadat ledband, efter att du har stukat foten.

Själva processen bakom inflammationen är väldigt komplex och sker i samspel mellan flera olika celler och biokemiska signalsubstanser. Vissa signalsubstanser ser t ex till att det strömmar extra blod till det skadade eller infekterade området, medan andra celler – bl a de vita blodkropparna – eliminerar ev inträngande mikroorganismer.

Illustration av inflammations-reaktion vid ett litet sår i huden

INFLAMMATION Om du får en smutsig nål i fingret sätter immunförsvaret in med en inflammation. Signalsubstanser ger besked om "angreppet," och kroppen skickar bland annat ut vita blodkroppar för att "äta" bakterierna. Inflammationen syns och märks som värme, smärta, svulnad och rodnad.

© iStock

En utmaning vid inflammation är att den inte bara förstör skadliga mikroorganismer, utan även påverkar kroppens friska vänad negativt. Det kan man t ex se vid de klassiska tecknen på inflammation, som bl a är rodnad, svullnad, värme och smärta. Om du t ex får en sticka i fingret är det inflammationen som får stället att svullna upp och bli rött.

Som tur är arbetar vårt immunförsvar i de allra flesta fall precist och effektivt, så inflammationen försvinner när den har gjort sitt jobb – och innan den hinner göra större skada på kroppens friska vävnad.

Varför ska man bekämpa inflammation?

Nu när inflammation hjälper till att hålla vår kropp fri från infektioner och reparera oss efter skador, varför ska vi bekämpa inflammation med t ex medicin eller antiinflammatorisk kost? Det beror på att inflammationen i vissa fall blir "hängande", eftersom kroppen inte klarar av att nedreglera den, så inflammationen utvecklas från en tillfällig akut inflammation till en kronisk inflammation.

Här kan inflammationen bli ett rejält hälsohot eftersom kroppen börjar lida. Exempel på detta är inflammationen i nervbanorna som bland annat många diabetiker brottas med – eller de ledförstörande krafter som många artritpatienter utsätts för. Många personer med kroniska inflammationer i kroppen upplever också ett energifall eftersom deras immunförsvar ständigt är på överarbete.

Men varför kan vårt immunförsvar ibland inte stanna i tid – och istället orsakar kroniska inflammationer i kroppen? Det kan det finnas många anledningar till.

En orsak kan vara långvarig sjukdom, där kroppens eget immunförsvar vänder sig mot kroppen själv, såsom vid reumatoid artrit, psoriasis och Chrons sjukdom.

Andra orsaker kan vara ihållande belastning, som till exempel musarm, där vi upprepar samma rörelse igen och ignorerar smärtan för länge.

En tredje orsak kan vara många år av ohälsosam livsstil, där vi under lång tid belastar vårt immunförsvar med t ex rökning, alkohol, övervikt, stress, sömnbrist eller för lite (eller alldeles för mycket) motion, så att vårt immunförsvar så småningom inte längre fungerar som det ska.

Behandling av inflammation

Det finns flera typer av medicin som kan hämma inflammationen, minska smärtan och bromsa skadorna som orsakas av den oönskade inflammationen i kroppen. Med tiden har det också blivit mer fokus på en hälsosam livsstil med träning, att sluta röka och att äta en hälsosam kost som ett möjligt sätt att lindra symtomen på de inflammationsrelaterade sjukdomarna.

© iStock

Medicin mot inflammation

Det finns olika typer av medicin, som kan hämma inflammation i kroppen. Några av de mest kända är de så kallade NSAID-preparaten (som står för Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs). De smärtstillande ibuprofentabletterna är t ex ett NSAID-preparat. NSAID-medicin verkar både antiinflammatorisk, febernedättande och smärtstillande.

En annan typ av medicin är binjurebarkhormoner (även kallat steroider eller kortikosteroider). Behandling med steroider ska alltid övervägas noga av läkare. De verkar nämligen genom att sänka kroppens immunförsvar.

En tredje medicinsk möjlighet är statiner, som används mot högt kolesterol – men i vissa fall även har visat sig verka antiinflammatoriskt.

© iStock

Kost mot inflammation

Under de senaste åren har matens förmåga att minska inflammation uppmärksammats allt mer, och mycket forskning pågår inom detta område. Forskningen är dock fortfarande relativt ny, och det finns fortfarande inga tydliga resultat som gör att en antiinflammatorisk kostomläggning officiellt rekommenderas som behandling för kronisk inflammation.

Men de många positiva resultaten i forskningen har gjort att flera patientföreningar börjat rekommendera den antiinflammatoriska kosten (och den närbesläktade medelhavskosten) till sina medlemmar som ett hjälpmedel för att lindra symtomen. Det gäller t ex International Diabetes Federation, Alzheimer's Association och Arthritis Foundation (amerikansk reumatiker-förening).

Vad är antiinflammatorisk kost? Få svar här!