Så här gör du

  • Stå med fötterna höftbrett isär och med en vikt i varje hand.
  • Du ska nu kliva snett bakåt med ena benet samtidigt som du böjer på båda benen.
  • Det främre knäet pekar rakt fram och ryggen är rak.
  • Du ska känna hur det spänner rejält i baken vid det främre benet.

Antal: Repetera 10 gånger och byt sedan ben..

Här får du effekten

Särskilt gluteus maximus och lårens framsida, men även lårens insida och baksida aktiveras.