Vad innebär det att något är holistiskt?

Många akupunktörer, osteopater och terapeuter arbetar holistiskt, vilket i sin essens handlar om helhet och nyfikenhet. Men vad betyder det egentligen?

kvinna som får akupunktur

HOLISM – Ett lite krångligt ord, men det är inte så svårt att förstå. Akupunktörens nålar kan vara ett led i en mer holistisk behandling.

© iStock

Läs om holism och holistiskt synsätt här:

1 Vad betyder det att något är holistiskt?


Holism kommer från det grekiska holos, som betyder helhet, så holistisk kan grovt översättas till att ta ett helhetsgrepp.

Och vad betyder det? Om du träffar en terapeut eller coach som har ett holistiskt förhållningssätt till sitt yrke innebär det oftast att de inte ser till ett enskilt symptom isolerat utan istället ser dig – och dina utmaningar – som en helhet.

2 Vad är ett holistiskt synsätt?


Bakom det holistiska synsättet finns holistiska grundtankar. Vi introducerar dig för några av dem här:

HOLISTISKA GRUNDTANKAR

One size fits all finns inte

Det som funkar för en person, funkar inte nödvändigtvis för en annan. Vi är alla olika.

Kropp och sinne hör ihop

Du kan nästan aldrig behandla det ena utan att åtminstone förhålla dig till det andra.

Kroppen är en medspelare

Ända från barnsben lär vi oss att bortse från kroppens signaler – du ska äta upp trots att du är mätt, du ska hålla dig trots att du behöver kissa och du ska sitta stilla trots att hela din kropp vill skutta runt – men inom holismen tror man på att något det bästa man kan göra för sig själv är att lära sig lyssna på kroppen.

Nyfikenhet är rätt väg

Att tänka holistiskt är också att vara nyfiken. Vad försöker din trötthet säga till dig? Vad är meningen med de tankemönster du inte kan släppa?

3 Vad är holistisk behandling?


Så om du t ex vill bli av med ditt sockersug ser personen i fråga inte bara till din kost, utan även på hur du mår. Om du är sugen på socker, även om du
gör allt för att hålla ditt blodsocker stabilt, representerar din sötsug kanske ett behov av trygghet eller extra omsorg? Eller om du är stressad så pratar personen inte bara om stresshantering på jobbet och i vardagen utan ser även till hur din kropp kan stödja din läkning utifrån tanken att en kropp i balans kan ge en själ i balans och vice versa.

FÅ EN HOLISTISK ÖVERBLICK ÖVER DIN HÄLSA

Ett spindelvävsdiagram kan ge dig en idé om hur du mår, om man tar med de viktigaste parametrarna. Diagrammet här till höger är ett exempel, för du ska själv välja vilka parametrar som känns rätt att rita dit. Kanske är det exempelvis inte viktigt för dig att få frisk luft, men väldigt viktigt för dig att lyssna på musik varje dag.

spindelvävsdiagram

Spindelvävsdiagram

Så här använder du diagrammet:

  • Varje åttondel representerar en siffra för hur bra du tycker att du mår. Ju närmare centrum du är, desto sämre.
  • Varje hörn på oktagonen representerar en parameter där du ska välja hur bra du har det.
  • När du har värderat varje punkt förbinder du de olika punkterna med ett streck så du till slut får en figur.
  • Storleken på din figur ger dig en fingervisning om hur du mår. Ju större areal figuren har, desto bättre helhetshälsa har du.

4 Var finns holism?


Inom hälsa kommer du att stöta på den holistiska världsbilden på många ställen.

Går du på body-SDS, osteopati eller akupunktur har du med stor sannolikhet träffat någon som har ett helhetsgrepp på behandlingen. Vissa hudläkare, tandläkare och även veterinärer har också ett holistiskt synsätt.

Holistiska läkare

Faktum är att de allra flesta traditionella läkare också kommer att ha ett helhetsgrepp på både diagnos och behandling – om man t ex kommer in med hjärtklappning är det standard för läkaren att undersöka för stress – men de kommer inte nödvändigtvis att använda ordet "holistiskt" om det, de gör. Omvänt kan man också mötas holistiskt, där "holistiskt" har tolkats något löst.

T ex ett holistiskt företag eller en holistisk bagare är båda exempel på områden som kanske smyckar sig med lånade fjädrar.

Källa: Mie Fabricius, holistisk stresscoach

Artikeln publicerades i I FORM nr 10/2023