Lungcancer – det här bör du veta

Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor. Här kan du få koll på vilka symptomen är för lungcancer och hur du bäst kan förebygga lungcancer.

Rökning är lungornas värsta fiende

RÖKNING ÄR LUNGORNAS VÄRSTA FIENDE ... det bär nämligen skulden för nästan 90 procent av alla fall av lungcancer

© iStock

Lungcancer är en av de farligaste cancerformerna eftersom den ofta upptäcks först när den har spridit sig till andra delar av kroppen, och därför är nästan omöjlig att behandla.

Den goda nyheten är dock att du kan skydda dig mot cancerformen genom att undvika rökning som orsakar upp till 90 procent av alla fall.

Sjukdomen utvecklas typiskt mycket snabbt och de flesta har bara haft symptom i några månader innan de får diagnosen.

Lungcancer – frågor och svar

Vad vet vi om lungcancer?

Egentlig är lungcancer flera olika sjukdomar som inte uppför sig likadant och som ska behandlas på olika sätt.

Omkring 20 procent av fallen kallas småcellig lungcancer, vilket är en mycket aggressiv cancerform som utvecklar och sprider sig snabbt. Därför kan den sällan opereras bort, men kan i gengäld med viss framgång åtgärdas med kemoterapi.

Övriga typer av lungcancer kallas ickesmåcellig och kan delas in i tre former som alla utvecklar sig långsammare och därför något oftare kan opereras.

Kan du drabbas av lungcancer?

Lungcancer var tidigare vanligast bland män, men sedan några år tillbaka är det fler kvinnor än män som insjuknar.

Enligt beräkningar ligger rökning bakom 80–90 procent av lungcancerfallen. I Norden utgör Finland dock ett markant undantag där kvinnor bara drabbas hälften så ofta av sjukdomen eftersom de historiskt sett har rökt mycket mindre än män.

De flesta patienterna är 60 år eller äldre. Färre än fem procent är under 50 år vid diagnos. Sjukomen anses inte vara ärftlig.

**Symptom på lungcancer – vad ska du hålla koll på?

Första symptomet på lungcancer är hosta, men eftersom många redan hostar regelbundet på grund av rökning, allergi, damm eller annat som retar luftvägarna missas ofta detta symptom.

Efter hand som sjukdomen fortskrider hostar du upp blodigt slem, får andnöd eller smärtor i bröstet, blir trött och förlorar vikt.

Läkaren tar en röntgenbild eller gör en CT-scanning av lungorna och om det bekräftar misstanken om lungcancer tas ett vävnadsprov som undersöks för cellförändringar.

Undersökning av lungcancer

UNDERSÖKNING AV LUNGCANCER Med CT-scanning kan man få en mer detaljerad bild av kroppens organ. Det är särskilt bra för att undersöka lungorna.

© iStock

Vilken behandling finns mot lungcancer?

Lungcancer är en av dödligaste cancerformerna och bara cirka hälften lever ett år efter att de fått diagnosen.

Lyckligtvis har chansen att överleva blivit betydligt bättre de senaste tio åren. Behandlingen av lungcancer beror på vilken typ av lungceller som drabbats samt hur långt sjukdomen gått. Hos knappt 25 procent av patienterna upptäcks sjukdomen så tidigt att tumören kan opereras bort.

Om den däremot har spridit sig till andra organ eller om tumören växt in i bröstbenet handlar behandlingen oftast om på kemoterapi, strålning eller immunterapi – ofta kombineras flera behandlingsformer.

Så här förebygger du lungcancer

Det är helt avgörande att du undviker tobaksrökning. Tobak orsakar nämligen 80–90 procent av alla fall av sjukdomen.

Lyckligtvis är det aldrig för sent att lägga cigaretterna på hyllan eftersom din risk är halverad redan fem till tio år efter ett rökstopp. Så knöla ihop paketet – även om du har rökt länge.

Två andra riskfaktorer du i viss utsträckning kan skydda dig mot är asbest och radon. Asbest var tidigare ett vanligt byggmaterial som fortfarande finns i många byggnader. Radon är ett radioaktivt ämne som på vissa platser sipprar upp ur marken och in i hus, och om det är så för ditt hus ska du kanske överväga att flytta eller åtgärda din grund.

Luftförorening och passiv rökning spelar en viss roll och kan var för sig öka risken för lungcancer med cirka 25 procent. Tillsammans står de två riskfaktorerna för ungefär tio procent av alla fall av lungcancer.

Källa:Cancerfonden

Newsletter background