Kobran

Kobran ingår i de flesta yogaserier- Lär dig göra den korrekt här.

Utövar du den här yogan regelbundet får du en positiv sidoeffekt i form av mindre stress och större mental energi.

  • Ligg på magen med benen ihop och utsträckta och placera händerna framför bröstet.

  • Andas in när du sakta lyfter upp huvudet och bröstet. Det är ryggen som ska bära kroppen.

  • Stanna i positionen i 4–8 andetag.