Mjölksyra – därför surnar dina muskler till

Mjölksyra leder till muskeltrötthet – eller? Här kan du få reda på vad mjölksyra är och om det är bra eller dåligt för din träning.

Mjölksyra i benen

MJÖLKSYRA I BENEN Allt du behöver veta om mjölksyra i kroppen.

Vad är mjölksyra?

Mjölksyra är en typ av slaggprodukt som bildas när vi använder våra muskler. Mer exakt är mjölksyra en biologisk nedbrytningsprodukt som bildas vid mikrobiella jäsningsprocesser samt vid metaboliska processer i kroppen.

De flesta människor har cirka 1,5 mmol mjölksyra i blodet när de vilar. När vi rör på oss – och särskilt vid hårt fysiskt arbete eller tuffa träningspass – så bildas mer mjölksyra i kroppen.

Mjölkesyrabalansen är en kombination av den mängd mjölksyra som växelvis produceras och transporteras bort igen.

Mjölksyra i kroppen

Du känner säkert igen scenariot: du ger full gas under löprunda eller cykelturen när det plötsligt händer – dina ben "surnar till".

När du tränar och belastar kroppen hårt så utsöndrar musklerna mer mjölksyra än vanligt, och när det sker kan du plötsligt uppleva den välbekanta känsla av att benen surnar till. Detta fenomen kallas "försurning" eftersom det blir en anhopning av mjölksyra i de muskler som jobbar. Anhopningen sker när mjölksyran avger sin syra till vävnadsvätskan i musklerna.

Även om du främst känner av mjölksyran i de muskler som jobbar, så sker det också en försurning i resten af kroppen – dock inte lika snabbt och kraftigt.

Mjölksyra – bra eller dåligt?

Under många år har man trott att man blir trött av intensiv träning främst på grund av den ansamlade mängden mjölksyra och den efterföljande försurningen av de arbetande musklerna. Men det är inte säkert att det är sanningen.

Även om många fortfarande anser att mjölksyra är huvudorsaken till muskeltrötthet, så finns det också forskning som pekar i motsatt riktning.

För även om det tveklöst är så att hård träning och andra fysiskt hårda arbeten leder till en försurning av musklerna p.g.a. en ökad mängd mjölksyra, så innebär det inte att musklernas funktion hämmas av mjölksyran. Med andra ord innebär det att musklerna förvisso surnar till under hård träning, men att efterföljande muskeltrötthet inte beror på försurningen. Det kom en forskargrupp vid Århus universitet fram till för några år sedan.

Forskarna kom fram till att bildanden av mjölksyra faktiskt skyddade musklerna mot trötthet istället för att orsaka trötthet.

Den gamla vs den nya uppfattningen av mjölksyra

Kroppen är uppbyggd av celler och utanför cellerna finns vätska. Både cellerna och vätskan innehåller kalium, men då cellerna innehåller stora mängder av upplösta kaliumsalter så finns det bara en liten mängd av det ämnet i vätskan utanför cellerna. Skillnaden i kaliummängd är en förutsättning för att våra celler ska kunna fånga upp och tolka de elektriska signaler som hjärnan skickar via nervbanorna för att aktivera musklerna.

När du jobbar hårt med dina muskler avger de kalium till vätskan utanför muskelcellerna. När det sker uppstår det en förskjutning av den naturliga fördelningen av kalium i kroppen, och efter ett tag tröttas musklerna ut eftersom de inte längre kan uppfatta signalerna från hjärnan.

Den förklaringen har länge använts som en förklaring till varför musklerna blir trötta under hårt fysiskt arbete. Men det är också den förklaring som forskarna vid Århus universitet har invändningar mot.

I stället anser de att mjölksyra skyddar våra muskler mot de förlamande effekter som uppstår av de förskjutningar som sker av kroppens naturliga kaliumfördelning.

Så utnyttjar du mjölksyran

Här kan du läsa om hur du kan utnyttja mjölksyran när du tränar.

Innan ditt vanliga träningspass bör du:

Göra 2–4 korta, men intensiva spurter i form av att du antingen löper, cyklar eller ror så snabbt du kan.
Du ska spurta så snabbt att dina muskler precis börjar bilda mjölksyra, men inte så snabbt att du blir allt för andfådd.
Allt eftersom kommer du att uppleva att du kan prestera mer och mer när du tränar som vanligt.