Kan motion och mindfulness hjälpa mot stress?

Du har säkert hört att motion kan skrivas ut på recept, när folk har psykisk ohälsa. Vi har frågat en stressforskare om det stämmer att stress kan avhjälpas med fysisk aktivitet.

Kvinna i löpkläder.

STRESS Motionera, lyder rådet ofta om du lider av stress.

© iStock

Är du stressad eller deprimerad? Då ska du ut och röra på dig. Det rådet hör vi ofta.

Men det finns också personer som menar att träning kan göra mer skada än nytta hos stressdrabbade. Enligt Tanja Kirkegaard, som är expert på stress, pekar all forskning på att det förstnämnda påstående stämmer:

Motion har en positiv effekt på stress.

Motion utlöser endorfiner

Anledningen till att motion funkar är bl a att kroppen utsöndrar endorfiner och andra lyckogivande hormoner som verkar dämpande på stressymptom.

Hos personer som är drabbade av stress kan man bl a se skador i hjärnans minnescenter och här har motion den positiva effekten att det bildas friska blodådror i vävnaden.

Ditt minne och din förmåga att lösa problem förbättras när du t ex springer eller tar en rask promenad.

Mindfulness gör skillnad

En del forskning pekar också på att behandlingsformer som mindfulness och meditation inte bara lindrar, utan också har förmågan att helt få bort stressen från kroppen.

Här arbetar du med ditt parasympatiska nervsystem, som lugnar och bygger upp kroppen. Du tränar bl a genom att vara i nuet och känna efter vad olika situationer gör med dig.

Du ökar din självmedvetenhet istället för att fly eller stänga av, och det är riktigt bra redskap mot stress.

Du bör hitta problemets kärna

Precis hur mycket motion eller mindfulness som krävs för att hindra stress finns det inga tydliga bevis på.

Och även om du rör på dig och mediterar varje dag finns det inga garantier för att stressen försvinner.

Att få bukt med stress kan vara en lång process, och det är också viktigt att du tar reda på hur stressen har uppstått och hur du tacklar den så den inte uppstår igen.

3 GODA RÅD NÄR DU MOTIONERAR UNDER STRESS

Motionera med måtta

Om du inte var löpare innan du drabbades av stress ska du inte gå ut och springa varje dag när du är sjuk. Försök att uppnå samma motionsnivå som du är van vid. En rask promenad kan också göra skillnad.

Kom ihåg återhämtningen

Det är alltid en bra idé att ge kroppen en dags paus efter att du har tränat – framförallt om du lider av stress, där du kanske har svårare att känna efter i kroppen och när det är dags att sätta stopp.

Komplettera din träning

Kombinera gärna fysisk aktivitet med lugna andningsövningar, mindfulness och meditation, så du inte bara tränar kroppen, utan även sinnet.