Blir vissa människor lättare stressade än andra?

Om du bara är tuff nog och har en positiv livssyn, så är du immun mot stress. Eller? Nja, inte helt. Men din generella livssyn kan spela roll för hur snabbt du bryts ner. Vi har frågat en stressforskare om vilka personlighetsdrag som gör att vi är mer eller mindre mottagliga för stress.

Kvinna som är stressad.

STRESS – Hur du ser på världen kan var avgörande för hur mottaglig du är för stress.

© iStock

Föreställ dig två människor på samma arbetsplats med precis samma jobb. Efter en längre, hektisk period blir den ena väldigt stressad, den andra inte.

Vad beror det på? Är den ena personens personlighet helt enkelt bara bättre rustad för att hantera stress än den andras? Enligt Tanja Kirkegaard, stressforskare vid Århus Universitet, ligger det en viss sanning i påståendet.

Människor som generellt tror att det finns en mening med saker och att vi lär oss något av motgångar har i grunden ett bättre skydd mot stress.

Människor, å andra sidan, som tror att allt i livet är godtyckligt och att dåliga saker kan slå till när som helst, är vanligtvis mer sårbara för stress.

Kontroll är ett nyckelord när vi pratar stress och personlighet.

Känner du att du har någorlunda kontroll över livet och en grundläggande övertygelse om att du förmodligen kommer att lösa de utmaningar du möter på vägen? Då är du starkare vad gäller att undvika stress än din kollega eller kompis som lever med en inneboende rädsla för att tappa kontrollen.

TVÅ PERSONLIGHETSTYPER OCH STRESS

Alla kan bli stressade. Men din inställning kan ha betydelse för hur snabbt balansen tippar.

Stress kan drabba alla

Med det sagt är det enligt stressforskaren viktigt att slå fast att ingen människa – oavsett personlighet – är immun mot stress.

Även om du är en riktig ja-sägare kan du hamna i situationer som du inte kan ta dig ur.

Stress kan drabba alla, oavsett vilken livssyn du har. Vissa människor klarar bara av att stå emot längre.

Titta på dina omgivningar

Två personer som reagerar olika på arbetspress kan också ha olika förutsättningar i hemmet. Man kan gå igenom en personlig kris som gör det svårare att stå emot.

En psykiskt påfrestande arbetsmiljö kan få även den hårdaste arbetsnarkoman att ge efter för stress.

Om vi bara jobbar med vårt eget psyke tappar vi snabbt blicken för allt runt omkring oss, som är bidragande orsaker till stress.

Med andra ord: Om du går runt och känner att anledningen till att du är stressad enbart beror på att du inte är tuff nog, så riskerar du att stressen blir värre för att du tar allt ansvar på dina egna axlar, och så enkelt är det sällan.

Källa: Tanja Kirkegaard, stressforskare och ph.d. vid Århus Universitet