Är vi mer stressade än någonsin?

Stress är ett utbrett samhällsproblem som drabbar fler och fler. Det påstående hör vi hela tiden. Men är det sant? Och vad beror det isåfall på? Vi har frågat en stressforskare.

Stressad kvinna.

STRESS - Vi lever ett mer hektiskt liv idag än för 20-30 år sedan.

© iStock

Stress benämns ofta som en folksjukdom som drabbar allt fler.

Men är det sant att vi är mer stressade idag än för 20-30 år sedan? Enligt stressforskaren Tanja Kirkegaard finns det stöd för påståendet.

Vi har sett en ökning av antalet personer som lider av stress under de senaste decennierna.

Psykologer och läkare rapporterar att fler patienter kommer till dem med stressrelaterade problem, och nationella studier pekar alla i samma riktning.

En studie från Folkhälsomyndigheten visar till exempel att andelen vuxna svenskar som kände sig stressade steg från 13 procent 2006 till 15 procent 2021.

Andelen var högre bland kvinnor än män och bland personer i den yngsta åldersgruppen jämfört med de äldre åldersgrupperna.

Och ser man till hur vi har ordnat våra liv idag är det inte konstigt att pressen ökar.

Både i arbetslivet och privatlivet ställs större krav, enligt stressforskaren.

Arbetslivet har intensifierats

Våra arbetsliv har blivit mycket mer inten- sivt under åren. Saker ska gå snabbare och det förväntas att vi både ska kunna mer och hinna mer.

Samtidigt har, framförallt de yngre generationerna, kommit ut på en osäker arbetsmarknad med många sökande till varje tjänst, nedskärningar och ofta lite tid för upplärning.

Vi är konstant på jakt

I privatlivet är vi också mer pressade än ti- digare generationer.

Vi fyller våra kalendrar som aldrig förr. Sociala medier och teknologi gör att vi konstant är på jakt efter den dopaminfix som utlöses i hjärnan när ett meddelande eller en lajk plingar till. För 20 år sedan var det ingen som förväntade sig att vi konstant skulle vara anträffbara, och vi var inte heller så självmedvetna som vi är idag.

Nu är vi inte bara i konkurrens med andra utan även oss själva, och vi tänker hela tiden på hur vi kan optimera våra liv och bli bättre versioner av oss själva.

Vi saknar närvaro och andrum

Med allt som ska hinnas med i vardagen finns det inte mycket plats för hjärnpauser eller närvaro, som är två bra skydd mot stress.

Kanske ser vi därför också en ökad efterfrågan på yogaresor och mindfulnesskurser. Det finns saker som tyder på att vi söker de andningspauser i tillvaron, som vi inte längre får i vardagen.

Individen tar större plats

I tidigare generationer gick vi samman på fler sätt än vi gör idag. Strejker, fackföreningar, föreningsliv, kollektiv – ja gemenskaper generellt. De sakerna fick större plats förr.

Idag har många känslan av att ett gott liv beror på en själv. Och för vissa kan den känslan vara stressande.

Vi pratar om stress

Till ekvationen hör också att vi har ett annat språk för att prata om stress och vantrivsel idag och att det är mindre tabubelagt än för 20-30 år sedan.

Det kan ha varit många människor som kämpade för att hålla ihop, men man kallade det inte stress då.