Skapar stora livshändelser stress?

Skilsmässa, flytt eller jobbyte nämns ofta som några av de stora stressfaktorerna i våra liv. Men är det sant att stora livshändelser skapar stress? Vi har frågat en stressforskare.

Kvinna som tar av sig vigselringen.

TRIGGERI Skilsmässa är en av de största stressutlösarna enligt en amerikansk undersökning.

© iStock

När vi pratar om stress pratar vi ofta om stress på jobbet. Men vi får också höra att vi måste vara vaksamma när stora omvälvningar inträffar på hemmafronten.

Skilsmässa, sjukdom och flytt är några av de händelser som ofta utropas som stora stressutlösare. Men stämmer det?

Inom psykologi- och stressforskningen återkommer man ofta till ett mätverktyg från 1967 – den så kallade Social Readjustment Rating Scale (SRRS).

Skalan rankar 43 av de mest stressande livshändelserna baserat på svar från 5.000 stress- drabbade amerikaner.

Här är död, skilsmässa och sjukdom i topp.

Och även om listan har många år bakom sig så formar den fortfarande forsk- ningens uppfattning om var stress kommer ifrån.

Stress beror på flera saker

Frågar man stressforskare Tanja Kirkegaard är skalan bara ett riktmärke.

Ofta beror stress nämligen på en blandning av flera saker.

Stress uppstår t ex när vi upplever känslan av chock och kontrollförlust i tillva- ron, och de känslorna kan utlösas av allt möjligt och skilja sig mycket från person till person.

Ofta påverkar arbetsliv och privatliv varandra på flera sätt.

Du kan uppleva en personlig kris som inte påverkar ditt arbetsliv, men om det blir plötsliga förändringar på arbetsplatsen, om du får mer att göra än vanligt, kan du uppleva att belastningen blir övermäktig eftersom du också har saker du behöver lösa på hemmafronten.

Källa: Educational and Psychological Measurement (2000). En uppdaterad version av den ursprungliga SRRS-skalan (the Social Readjustment Rating Scale) från 1967.