Step-ups - tränar låren

Step-ups tränar framsidan av låren, baklår och rumpa.

Man gör step-ups på stol

STEP-UPS Tänk på att använda en stadig stol som inte tippar eller fälls ihop under dig.

© Valling.com

Gör så här:

1. Ställ dig framför en stadig stol. Stolsitsen får inte vara högre än knähöjd. Spänn magen och rumpan och lyft upp ena foten på stolen.

2. Pressa ned hälen på den främre foten och ställ dig upp på stolsitsen med en explosiv rörelse. Sänk dig därefter tillbaka till golvet med en kontrollerad rörelse. När du befinner dig framför stolen igen upprepar du övningen – nu med motsatt ben.

Tempo: Explosivt upp, kontrollerat ned.

Du tränar: Framsidan av låren, baklår och rumpa.