Äldre är lyckligare idag än för 30 år sedan

Är du 75 plus så är du troligen mindre deprimerad och mer tillfreds med livet än folk i samma ålder var för 30 år sedan, visar en finsk studie.

äldre kvinna som simmar i en sjö

ÅLDER – Den psykiska hälsan har tagit ett kliv uppåt för den äldre generationen under de senaste 30 åren.

© iStock

Har håret blivit grått, och har folk börjat resa sig för dig på bussen? Du har troligen blivit äldre, men att bli äldre är inte så illa som generationen före dig gett sken av. I alla fall inte om man ska tro forskare från finska Jyväskylä Universitet, som har undersökt trivseln bland seniorer idag och för 30 år sedan.

Undersökningen är gjord på bakgrund av data som går tillbaka till 1990. 617 personer, födda mellan 1910 och 1914, svarade på frågor om sin hälsa och livet generellt. Cirka 30 år senare blev en ny grupp av 794 äldre i åldrarna 75-80 år tillfrågade om samma sak.

Läs också: Träna effektivt som senior – 6 tips för att bevara en stark kropp

Genom att jämföra svaren från första rundan med andra, kunde forskarna se att det hade skett en positiv utveckling av de äldres syn på sitt eget liv

75-80 åriga upplever t ex färre symptom på depression idag än de gjorde för 30 år sedan. Enligt forskarna hänger det troligen ihop med att äldre idag har både fysisk och mental bättre hälsa. Den förklaringen stämmer överens med de äldres egen uppfattning av sin hälsa i undersökningen.

Prova I FORMs: Gåprogram med ljudguide: Promenera dig ner i vikt på 10 veckor

Gladare över livet generellt, men inte här och nu

Ett annat intressant fynd var att de 75-80-åriga generellt är lyckligare över de liv de har levt fram till nu, än de var 1990. Man på frågan om hur tillfreds de var med sina nuvarande liv, var de faktiskt mer tillfreds 1990.

Enligt postdoc och forskare vid Jyväskylä Universitetet, Tiia Kekäläinen, beror det möjligtvis på att män och kvinnor, som var 75-80 år 1990, hade levt under två världskrig.

“De här personerna, som föddes 1910, har gått igenom hårda tider, vilket kanske kan förklara varför de var mer tillfreds med sina nuvarande liv, 1990, då många saker var bättre än förr,” säger hon i ett pressmeddelande.

Risken för demens sjunker i västvärlden

Att äldre idag upplever sig vara friskare både fysiskt och psykiskt stämmer väl överens med nyare forskning som visar att risken för demens minskar. Även om vi i åratal har hört att demens blir mer och mer utbredd över hela världen, verkar incidensen minska i vår del av världen.

I en studie från Göteborgs Universitet har forskarna bl a sett en minskning av förekomsten av demens med nästan 50 procent bland människor i slutet av 80-talet. 1989 drabbades 42 procent av 88-åringarna i Göteborg av demens, medan endast 22 procent led av sjukdomarna 2019.

Forskare vid Uppsala Universitet har gjort en liknande undersökning, där de under flera år har följt en stor grupp svenskar och undersökt dem när de var 85, 90 respektive 95 år. Forskarna fann både en minskning av demensfall bland 85-åringarna och en minskning av kognitiv funktionsnedsättning bland 90-åringarna.

Läs också: 7 sätt att hålla hjärnan frisk

De svenska resultaten backas upp av en internationell studie från 2020 med deltagande från 11 europeiska och nordamerikanska länder. Studien visade en minskning av förekomsten av demens varje år sedan 1998.

Varför det blir allt färre fall av demens i västländer vet man inte exakt, men forskare från Harvard School of Public Health gissar att det bl a hänger ihop med en större medvetenhet om hur vi förebygger hälsofarliga tillstånd som högt blodtryck och kolesterol samt inflammationer i kroppen.