6 viktiga frågor om demens och Alzheimers

Var är jag? Och vem är du? En del av de sjukdomar vi fruktar mest är de där hjärnceller vissnar så att vi till sist inte känner igen varken oss själva eller andra. Här är Alzheimers vanligast och både den och andra sjukdomar i hjärnan orsakar demens. Men det finns mycket som du själv kan göra för att motarbeta sjukdomarna.

Förebygg demens genom att läsa svåra artiklar

FÖREBYGG DEMENS OCH ALZHEIMERS Du kan förebygga demens genom att utmana din hjärna – t ex genom att lösa korsord eller läsa svåra artiklar.

© iStock och Jakob Helbig

Demenssjukdomar förändrar din personlighet

Ingen av oss vill bli sjuk när vi blir äldre, men de flesta är nog mest rädda för sjukdomar som drabbar kroppens översta våning. De kan förändra din personlighet och tanken på att inte känna igen sina närmaste skrämmer de flesta. Den goda nyheten är att du själv kan göra mycket för att minska risken att bli drabbad.

Att undvika riskfaktorerna för hjärnsjukdomar är den bästa möjligheten att klara sig ifrån dem. Därför går vi inte bara igenom sjukdomarna och varför de uppstår – vi tittar också på vad du själv kan göra för att undvika dem.

De allra flesta som drabbas av demenssjukdomar är en bit över 65 år – oftast ännu äldre. Men det är tidigare i livet som du på allvar kan göra något för att förebygga dem. Det är nämligen din livsstil och de val du fattar när du är 30, 40 och 50 år som i mycket stor utsträckning bidrar till att avgöra om du ska få ha en frisk hjärna på din ålderdom.

Alzheimers är den största demenssjukdomen

50–70 PROCENT AV ALLA DEMENSSJUKDOMAR ÄR ALZHEIMERS Alzheimers är den största demenssjukdomen och utgör närmare 70 procent av alla demenssjukdomar.

Vad är skillnaden på Alzheimers och demens?

Alzheimers och demens används ofta slarvigt och även behandlare kan ha svårt att hålla isär dem. Men Alzheimers och demens är inte samma sak.

Demens är ett samlingsbegrepp för en onaturligt snabb försämring av de kognitiva funktionerna. Alzheimers är en bestämd sjukdom där läkarna vet exakt vilka förändringar som sker i hjärnan, även om de fortfarande inte är överens om vad som orsakar sjukdomen.

Demens kan alltså bero på Alzheimers, men kan även ha andra orsaker, till exempel Parkinsons sjukdom. Demens är med andra ord ingen konkret sjukdom utan en diagnos baserad på en kognitiv försämring.

Vad beror demens och Alzheimers på?

Orsaken till Alzheimers är fortfarande oklar, men forskarna tittar på några olika riskfaktorer – bland annat typ 2-diabetes samt förhöjt blodtryck och övervikt mitt i livet. Rökning och för lite fysisk aktivitet är inte heller bra för dina framtidsutsikter.

Många av de riskfaktorerna inverkar också när det gäller allmän demens. Det finns inga övertygande tecken på att Alzheimers är direkt ärftligt – bara i sällsynta fall där sjukdomen drabbar yngre under 60 år finns det sannolikt genetiska faktorer. Demens är heller inte direkt ärftligt om det inte finns till exempel Huntingtons sjukdom i släkten.

Vilka är de första symptomen på demens och Alzheimers?

De tidiga symptomen på både Alzheimers och demens är försämrat korttidsminne och tecken på depression.

Om du upplever att ditt humör är svajigt och du minns dåligt så rådgör med din läkare. En snabb behandling kan delvis dämpa sjukdomens effekter. Särskilt hos äldre förväxlas symptomen ofta med vanliga tecken på åldrande.

Det finns dock inga naturliga anledningar till ett försämrat humör och en hjärna som plötsligt försvagas snabbt bara på grund av ålderdom. Alla äldre skulle faktiskt kunna vara friska och krya om inte sjukdomar bidrog till att bryta ned hjärnan.

Procentuell förekomst av demens

PROCENTUELL FÖREKOMST AV DEMENS Kvinnor drabbas mycket oftare av demens än män. Och risken stiger markant med åldern.

Hur många drabbas av demens och Alzheimers?

Läkare menar att så många som 150 000 svenskar kan lida av demens i någon form. Många är dock helt ovetande om att de är drabbade av sjukdomen.

2015 hade till exempel bara 65 000 en registrerad demensdiagnos. Av dem var majoriteten över 65 år och över två tredjedelar av dem var kvinnor.

Den högre medellivslängden för kvinnor är en del av förklaringen. Skillnaden i livslängd förklarar dock inte hela könsskillnaden i förekomst av demens, men vad resten beror på är fortfarande en gåta för forskarna.

Hjärnan skrumpnar när vi drabbas av Alzheimers

ALZHEIMERS FÅR HJÄRNAN ATT SKRUMPNA [1] Sund hjerne – [2] Mild Alzheimers – [3] Alvorlig Alzheimers

En hjärna som blir sjuk av Alzheimers kommer gradvis att skrumpna och likna den sista hjärnan på bilden.

Vad händer i hjärnan när man får demens och Alzheimers?

Typiskt uppstår symptom på Alzheimers och demens för att hjärnceller dör. Det minskar antalet förbindelser mellan hjärncellerna och hjärnan vissnar helt enkelt.

Vid Alzheimers samlas proteiner i och mellan hjärnans celler. Den ledande hypotesen har sedan 1980-talet därför varit att proteinerna var den bakomliggande orsaken. Idag arbetar forskare med en hypotes om att proteinerna bara är ett symptom – möjligtvis på en bakomliggande inflammation orsakad av bakterier.

Fysisk träning, hjärnträning som sudoku och god tandhygien förebygger demens och Alzheimers

FÖREBYGG DEMENS MED TANDBORSTNING, SUDOKU OCH TRÄNING Hoppa i tränings­kläderna ofta eller se till att ha en aktiv vardag – så minskar du risken att drabbas av demens och Alzheimers.

Hur förebygger jag demens och Alzheimers?

Hälsosamma kostvanor, ett normalt blodtryck, ingen rökning och inte minst massor av fysisk aktivitet – antingen genom en aktiv vardag eller regelbunden motion – är det som krävs.

För generell demens finns det dessutom goda bevis för att det forskarna kallar ”en hög kognitiv aktivitetsnivå” minskar risken. Du ska med andra ord hela tiden utmana din hjärna, till exempel genom att lära dig ett nytt språk, lösa uppgifter eller utforska nya utmaningar, som kajak, mountainbike eller att vika papper till små, fina former.

2018 kom ännu en rekommendation för att förebygga Alzheimers: god munhygien. Det låter skumt, men forskare visade att de munbakterier som orsakar parodontit sannolikt också spelar en viktig roll. Leta därför fram din tandborste – och även tandtråden i badrumsskåpet.

LÄS OCKSÅ: Parodontit – hur mår ditt tandkött?

Källa: Nationellt kunskapscentrum för demens och hjernesagen.dk