Så gör du en rullande planka

Med hjul under plankan stärker du din core.

Kvinna gör planka

Rullande planka med blomvagn

  • Lägg dig i plankanposition med raka armar.
  • Se till att händerna är placerade precis under axlarna, och att de är i linje med fötterna på blomvagnen.
  • Böj knäna och skjut upp rumpan lite, medan du drar knäna mot dina armbågar.
  • Dra så långt in som möjligt innan du återgår till utgångspositionen igen.
  • Om du vill kan du köra snett in med vagnen, så knäna växelvis drar sig mot än den ena än den andra armbågen.
  • Antal: Gör totalt 15 rullningar.

Se övningen på video