Det sker när vi går 10.000 steg

Du har säkert hört att 10.000 steg om dagen är vad som krävs för att hålla sig hälsosam och frisk. Men stämmer det? Se vad forskningen säger.

Kvinna som går.

STEG – Forskare har i många år försökt ta reda på var den magiska gränsen går.

© iStock

De magiska 10.000 stegen som många av oss eftersträvar, har inte sitt ursprung i vetenskapen.

Siffran härstammar från en reklamkampanj för en japansk stegräknare, som lanserades vid OS i Tokyo, 1964.

Efter det har många forskare studerat vad de 10.000 stegen betyder för vår hälsa. En av de största studierna är från 2022, och utförd av danska och australiska forskare.

Den baserar sig på data från 78.430 personer som bar stegräknare och följdes under sju år. Studien visar att 10.000 steg om dagen faktiskt inte är helt felräknat om du vill uppnå stora hälsovinster.

Du lever längre

För varje 2.000 steg som personerna i den dansk-australiska studien gick, föll deras risk för allvarliga sjukdomar och för tidig död med 8-11 procent.

Ju fler dagliga steg, desto längre levde försökspersonerna – upp till 10.000 steg.

Där efter planades risken ut.

Tempo spelar också roll

Hur snabbt du går spelar en stor roll för din hälsa.

De danska och australiska forskarna såg att personer som gick i ett raskt tempo kunde klara sig med färre steg än 10.000 och ändå få samma fördelar.

Den optimala steghastigheten såg ut att vara 112 steg per minut.

Du håller demens på avstånd

Personer som gick så lite som 3.800 steg, minimerade risken för demens med 25 procent. Men det största fallet – på 50 procent – såg forskarna när försökspersonerna gick 9.800 steg om dagen.

Andra studier pekar på färre steg

Medan de flesta forskare är rörande överens om att extra steg är gynnsamt för vår hälsa, har andra studier också visat, att det inte nödvändigtvis behöver vara 10.000 om dagen.

En studie från Harvard med 16.700 kvinnor visar t ex att du får ut lika mycket av att gå 7.500 steg om dagen som 10.000.

2 timmar

tar det ungefär att gå 10.000 steg.

Det motsvarar 7–8 km, beroende på din steglängd.