Gravid vecka 42 (41+0–41+6)

Om du inte föder spontant under de första 4-5 dagarna i vecka 42 kommer förlossningen vanligtvis att sättas igång för att säkerställa att fostret inte får brist på syre och näringsämnen. Läs mer här.

Gravid vecka 42 – mage och foster

GRAVID VECKA 42 | Om du inte har fött ditt barn ännu är det naturligt att vara otålig – väntan kan kännas väldigt lång.

© I FORM & iStock

När du är gravid i vecka 42, har du varit gravid i 41 hela veckor + 0 dagar till 41 hela veckor + 6 dagar.

Dagarna i den har veckan betecknas av barnmorskan som vecka 41+0-6, där 0-6 är det antal dagar som gått av veckan. När man ska säga hur långt du är gången i din graviditet, räknar man antal fullgångna veckor och dagar i graviditeten. Vecka 41+0 betyder alltså att det är den första dagen i den 42 graviditetsveckan.

Gravid vecka 42: Vad händer med dig?


I början av den här veckan har de flesta gravida kvinnor fött barn. Om detta inte är fallet för dig är du förmodligen både känslomässigt påverkad och trött. Det är naturligt att vara otålig, väntan kan kännas väldigt lång. Men ha tålamod – det dröjer ytterligare några dagar innan förlossningen måste sättas igång.

Men det kommer vanligtvis att ske mot slutet av denna vecka. Det nuvarande rådet är att erbjuda igångsättning i början av vecka 41 om inte förlossningen kommit igång innan dess, vilket är cirka en och en halv vecka efter ditt beräknade förlossningsdatum.

Gravid vecka 42: Vad händer med ditt foster?


Förlossningsdatumet är bara ett beräknat datum och tidpunkten för spontan förlossning - den tidpunkt då förlossningen startar av sig själv - kan variera. Ultraljudsundersökningar i början av graviditeten har dock gjort det lättare att uppskatta fostrets exakta ålder och därmed födelsedatumet.

Exakt vad som utlöser förlossningen är ännu inte helt klarlagt, men det är oftast förstföderskor och gravida som tidigare gått över tiden som blir igångsatta.

Källor: Barnmorska, 1177