Gravid vecka 43 (42+0–42+6)

Graviditeter som går in i den 43:e graviditetsveckan kallas för överburna. Det finns nu en hög risk för att barnet inte frodas i din livmoder – det är dags att komma ut!

Gravid vecka 43 – mage och foster

GRAVID VECKA 43 | Om du inte har fött barn ännu kommer förlossningen att sättas igång.

© I FORM & iStock

När du är gravid i vecka 43, har du varit gravid i 42 hela veckor + 0 dagar till 42 hela veckor + 6 dagar.

Dagarna i den har veckan betecknas av barnmorskan som vecka 42+0-6, där 0-6 är det antal dagar som gått av veckan. När man ska säga hur långt du är gången i din graviditet, räknar man antal fullgångna veckor och dagar i graviditeten. Vecka 42+0 betyder alltså att det är den första dagen i den 43 graviditetsveckan.

Gravid vecka 43: Vad händer med dig?


Du har nu gått in i din 43:e graviditetsvecka och din graviditet har varat i över 42 veckor. En graviditet som pågår i 42 hela veckor kallas överburen. Enligt denna definition är det ca 2 % av alla graviditeter som är överburna.

Förhoppningsvis har du nu en nära dialog med din barnmorska och din förlossningsklinik om när och hur förlossningen ska sättas igång eller om du ska få kejsarsnitt.

Gravid vecka 43: Vad händer med ditt foster?


Förlossningsläkare är överens om att det är ogynnsamt för fostret om graviditeten fortsätter längre än 42 veckor (vilket den har gjort den här veckan).

Vid denna tidpunkt visar moderkakan tecken på minskad funktion, vilket innebär att fostret inte får tillräckligt med syre och näring. Detta påverkar fostrets välbefinnande i livmodern och kan i värsta fall öka risken för fosterdöd.

Om du är en av de få som har gått in i din 43:e graviditetsvecka utan att ha fött barn kommer man att hålla ett vakande öga på hur fostret i din livmoder mår.

Källor: Barnmorska Christina Maltby, 1177