Gravid vecka 27 (26+0–26+6)

Du närmar dig slutet av den andra trimestern och många väljer att gå på en förlossningskurs på mödravårdscentralen nu. Här är vad som mer händer med dig och ditt foster i vecka 27.

Gravid vecka 27 – mage och foster

GRAVID VECKA 27 | Om man bortser från storleken är fostrets utseende nu ungefär detsamma som det kommer att vara när du ser ditt barn för första gången.

© I FORM & iStock

När du är gravid i vecka 27, har du varit gravid i 26 hela veckor + 0 dagar till 26 hela veckor + 6 dagar.

Dagarna i den har veckan betecknas av barnmorskan som vecka 26+0-6, där 0-6 är det antal dagar som gått av veckan. När man ska säga hur långt du är gången i din graviditet, räknar man antal fullgångna veckor och dagar i graviditeten. Vecka 26+0 betyder alltså att det är den första dagen i den 27 graviditetsveckan.

Gravid vecka 27: Vad händer med dig?


Du närmar dig slutet av den andra trimestern. Du är alltså på väg in i den sista fasen av din graviditet, och tankarna på förlossningen börjar dyka upp.

Många förstföderskor väljer att gå en förlossningskurs under denna tid för att lära sig mer om själva förlossningen, vad de ska förbereda sig på och ha redo, och vad de kan förvänta sig när de anländer till sjukhuset.

Om du funderar på att föda hemma är nu en bra tid att prata med din barnmorska om det.

Gravid vecka 27: Vad händer med ditt foster?


Bortsett från storleken är fostrets utseende nu ungefär detsamma som det kommer att vara när du ser ditt barn för första gången. Huden behöver dock fortfarande bli lite tjockare.

Hjärnan genomgår nu en intensiv tillväxtspurt, och den får de karakteristiska fårorna och krumelurerna. Det innebär att det blir betydligt mer hjärnyta och fler hjärnceller. Det finns alltså en smartare varelse i din mage nu.

Hjärnan anses dock inte vara fullt utvecklad förrän barnet är 5-7 år gammalt. Och isoleringen av hjärnans nervtrådar med det feta ämnet myelin är faktiskt inte fullständig förrän arvtagaren är i mitten av 20-årsåldern.

Källor: Barnmorska [Christina Maltby], 1177