Gravid vecka 12 (11+0–11+6)

Runt vecka 12 är de flesta av fostrets organsystem färdigutvecklade och från och med nu behöver de bara växa. Du kan uppleva att illamåendet avtar.

Gravid vecka 12 – mage och foster

GRAVID VECKA 12 | Vid denna tidpunkt växer fostret ca 1,5 mm per dag. Dessutom kan fostrets hjärtslag nu höras med hjälp av ultraljud.

© I FORM & iStock

När du är gravid i vecka 12, har du varit gravid i 11 hela veckor + 0 dagar till 11 hela veckor + 6 dagar.

Dagarna i den har veckan betecknas av barnmorskan som vecka 11+0-6, där 0-6 är det antal dagar som gått av veckan. När man ska säga hur långt du är gången i din graviditet, räknar man antal fullgångna veckor och dagar i graviditeten. Vecka 11+0 betyder alltså att det är den första dagen i den 12 graviditetsveckan.

Gravid vecka 12: Vad händer med dig?


Det här kan vara veckan då du kan ta farväl av din inte så populära gäst - [illamåendet] (https://iform.se/halsa/sund-graviditet/illamaaende-gravid). Det är dock inte alla som har kommit över illamåendet än, men många upplever att de känner det mindre nu. Och när det avtar, så gör din aptit också det. Detta är bra eftersom du bara behöver en måttlig mängd extra kalorier.

Den växande livmodern är fortfarande dold bakom blygdbenet, men från och med nu kommer din mage att bli märkbart större och omvärlden kommer att märka rundningen. Vissa kanske till och med vågar fråga om du är gravid.

Många gravida kvinnor upplever ökade flytningar under graviditeten. Detta är i allmänhet helt normalt. I vissa fall kan orsaken dock vara en svamp- eller bakterieinfektion. Om du besväras av illaluktande flytningar bör du låta din barnmorska titta på dem.

Gravid vecka 12: Vad händer med ditt foster?


Fostrets tillväxt tar verkligen fart nu. Det blir ungefär 1,5 mm längre varje dag. Och de flesta organsystemen är faktiskt färdigutvecklade. De kommande sju månaderna fram till födseln handlar i stort sett bara om tillväxt. Hjärnan har också ungefär samma struktur som den kommer att ha vid födseln. Den behöver bara uppnå rätt storlek och är fortfarande slät i detta skede. Den utvecklar inte de karakteristiska kurvorna och fårorna förrän senare under graviditeten. Hjärnan är dock inte fullt utvecklad förrän barnet är omkring 7-8 år gammalt.

Många av de små detaljerna börjar falla på plats. Fingernaglarna och de yttre könsorganen är nu fullt synliga. Fostret kan göra sväljrörelser och det blir allt bättre på att sparka. Men du kan fortfarande inte känna det.

Från och med nu kommer du att kunna höra fostrets hjärtslag med hjälp av ultraljud.

Källor: Barnmorska [Christina Maltby], 1177