Tänk på din dygns- och sömnrytm

Kroppen mår bäst av regelbundna vanor när det gäller den inre klockan.

Om du ofta ändrar tidpunkten då du lägger dig eller stiger upp, kommer det att skapa ett slags mini-jetlag som rubbar kroppen ur sin synkronitet.

Lägger du dig till exempel klockan 22 på onsdagen och först klockan 01 på torsdagen blir kroppen förvirrad, vilket gör att det blir svårare att komma ner i de djupa sömnlagren, där du laddar batterierna.

LÄS OCKSÅ: Övervägar du att skaffa en ljusterapilampa?