Undersök om du har en sömnsjukdom

Anledningen till att du inte kan sova kan vara en sjukdom och ofta kan den vara genetiskt betingad.

Listan över så kallade sömnsjukdomar har under senare år växt markant och närmar sig nu hundra i International Classification of Sleep Disorders. Man räknar med att mellan 10 och 20 procent av oss i Norden har en av de många typerna av sömnstörningar som kan kvala in som sjukdom. Av dessa behandlas bara 1-2 procent.

De vanligaste sömnsjukdomarna samlas i kategorin dyssomnier och kallas insomni, som innebär svårighet att somna och sova hela natten, samt hypersomni, som bland annat är obstruktiv sömnapné, narkolepsi och restless legs.

Till detta kommer en tredje grupp sömnsjukdomar som utlöses av störningar i dygnsrytmen. Det kan till exempel vara skiftarbete och jetlag. Det finns olika behandlingar, allt ifrån operation till bettskenor och andningsapparater samt kognitiv behandling, bland annat avslappningstekniker.