Vad är gaslighting?

Har du hört uttrycket gaslighting? Här kan du lära dig om vad det betyder och vad som oftast sägs av en person som gaslightar dig.

Kvinna som ser uppgiven ut för att hon blir gaslightad

GASLIGHTING – Det kan vara svårt att hålla huvudet kallt om du blir gaslightad.

© iStock

Gaslighting är en allvarlig form av psykiskt våld, som utförs medvetet och som man ska ta mycket allvarligt på.

Men vet du vilka varningssignaler du ska vara uppmärksam på? Om inte, kan du se dem här nedanför. Du får också flera exempel på vad en person som gaslightar dig kan tänkas säga, och vi ger goda råd till dig som blir utsatt för gaslighting.

Är du osäker på om du blir utsatt för gaslighting, eller vill du bara läsa mer om begreppet, så läs mer här!

1 Vad betyder gaslighting?


Gaslighting är ett ord som ibland används för att beskriva upplevelser där någon har ljugits för eller blivit psykiskt manipulerad – i högre eller lägre grad. Rent konkret är gaslighting en mycket allvarlig form av psykiskt våld som syftar till att skada och förvirra en person genom att övertyga personen om att det han eller hon upplever inte är sant.

2 Vad är gaslighting?


När någon gaslightar en person är syftet att få makt över en annan människa och bryta ner dem över tid.

Inom psykologin är det två faktorer som måste finnas för att det ska vara gaslighting: att det sker konsekvent under lång tid, och att den som gaslightar mer eller mindre medvetet syftar till att skada den andra personen och vederbörandes egen verklighetsuppfattning.

Hur sker gaslighting?

När någon gaslightar gör de det medvetet, och det är ett försök att bryta ner en person över tid. Det kan till exempel vara att personen för in irrelevanta saker i en diskussion för att förvirra dig, eller lägga tillbaka skulden på dig.

3 Är gaslighting medvetet?


Ja. Man gaslightar inte av misstag, så om man till exempel rycks med i ett argument och i kampens hetta hör sig själv förklara bort sina handlingar med några poänger som kanske inte är helt korrekta, så betyder inte det automatiskt att du utsätter den andra för gaslighting.

Gaslighting är inte något som bara händer. Det är ett manipulativt beteende som lämnar offret med en känsla av skuld och skam och en upplevelse av att tvivla på om man kan lita på sin egen magkänsla.

4 Vem utövar gaslighting?


Hos vissa kan gaslighting bli ett sätt att kommunicera på i relationer. Det gäller framförallt dem som har haft svåra trauman i barndomen och har fått en störd anknytning eller dålig relationsförmåga som följd. Det kan också vara personer med missbruk eller personlighetsstörning.

5 Gaslighting – vilka är varningssignalerna?


Om du utsätts för gaslighting, av exempelvis en partner, kan det helt konkret upplevas som att han eller hon förnekar saker som har hänt, att vederbörande drar upp irrelanta saker i en diskussion för att förvirra dig eller skickar tillbaka skulden till dig till den grad då du börjar att ifrågasätta sig själv och tänka: “Hittar jag på något nu, som aldrig ens har hänt?”.

6 Råd till dig som utsätts for gaslighting


RÅD TILL DIG SOM UTSÄTTS FÖR GASLIGHTING

Gaslighting råd - Prata med andra

Prata med andra

Den du anförtror dig till kan hjälpa dig att hålla fast vid vad som är verkligt, och påminna dig om att dina känslor är äkta och att du ska agera utifrån dem. Kvinnofridslinjen och Roks är exempel på verksamheter som kan ge dig stöd

Gaslighting råd - Sök kunskap

Sök kunskap

Läs artiklar, prata med en psykolog och bli bättre på att känna igen situationer där du utsätts för gaslighting.

Gaslighting råd - Ta varningssignalerna på allvar

Ta varningssignaler på allvar

Oavsett vilken etikett vi sätter på upplevelsen av manipulation, är det något som skaver när du känner att någon ljuger för dig eller blir osäker på om du kan lita på din magkänsla eller inte. Vad är det som får varningsklockorna att ringa? Känn efter och ta dina tvivel på allvar.

Gaslighting råd - Håll dig till saken

Håll dig till saken

Om du till en början reagerar på några saker som den som gaslightar säger (t ex försvarar dig mot angrepp om saker du gjort förut), signalerar du att kommunikationen är relevant och bekräftar den. Håll därför fast och försök att lämna eller avsluta samtalet. Gaslighting är destruktivt, både för ens energi, verklighetsuppfattning och självkänsla.

Källa: Cleoh Dharma Søndergaard, ledande klinisk psykolog, sexolog och podcastare

Artikeln publicerades i I FORM nr 04/2023