Är du introvert eller extrovert?

Tycker du om att stå i centrum och tala inför många människor eller föredrar du ett djupare samtal med en person åt gången? Testa dig själv här.

Tycker du om att stå i centrum och tala inför många människor eller föredrar du ett djupare samtal med en person åt gången? Båda delarna säger något om huruvida du är en introvert eller en extrovert person.

De flesta av oss har drag av både den introverta och den extroverta personlighetstypen, men den ena eller andra sidan överväger.

Svara på de 29 frågorna i testet och bli klokare på vilken personlighetstyp du är.

Gör testet här