Introvert och extrovert personlighet - så fungerar de

De flesta av oss har drag av både introvert och extrovert personlighet, men det vanligaste är att den ena delen väger över den andra. Lär dig skillnaden mellan den introverta och extroverta hjärnan.

Den extroverta

  • Den extroverta hjärnan har hög tolerans för signalämnet dopamin.
  • Hon behöver därför många fysiska och mentala utmaningar, till exempel att uppträda, vara tillsammans med andra, kasta sig ut i nya äventyr och så vidare. Hjärnan belönar henne när hon är utåtriktad, öppen och energisk.
  • Dessutom är nervbanorna i hjärnan kortare än på en introvert person. Det betyder att signalsubstanser som dopamin snabbare triggar belöningscentrat i hjärnan när extroverta blir stimulerade.

Den introverta

  • Den introverta hjärnan har låg tolerans för signalämnet dopamin.
  • Hon blir därför nervös och trött om för mycket dopamin frigörs, till exempel vid sociala evenemang.
  • Introverta reagerar positivt på det lugnande ämnet acetylkolin, som frigörs när vi läser eller tecknar.
  • Nervbanorna i hjärnan är dessutom långa, så det tar längre tid för hjärnan att reagera på stimuli. Därför tänker, talar och socialiserar introverta i ett långsammare tempo.

Är du introvert eller extrovert? Testa dig själv här.