Andras smaskande stör mig extremt mycket. Är det normalt?

Har du svårare än andra att hantera andra människors ljud? Då lider du kanske av misofoni.

Bekymrad kvinna

IRRITERAR DU DIG PÅ ANDRAS LJUD? Om ljuden stör dig så mycket att det påverkar ditt sociala liv lider du kanske av misofoni

© iStock

De flesta blir irriterade om en kollega smaskar högljutt eller om partnern snarkar. Men för vissa medför den sortens ljud ett så våldsamt obehag att de kan bli aggressiva och bara vill fly från situationen. Det kan till och med vara helt “oskyldiga” ljud som andetag som framkallar irritation.

Tillståndet kallas misofoni och innebär en avsky för ljud – ofta vissa specifika och ofta ljud skapade av människor. Man vet fortfarande ganska lite om varför misofoni uppstår, men man vet att ljuden framkallar ett falskt alarmtillstånd i hjärnan och att tillståndet är vanligare hos människor som har OCD och ADHD.

LÄS OCKSA: Testa dig själv: Har du tecken på OCD?

Misofoni kan vara ganska invalidiserande eftersom det kan vara svårt att umgås med andra männskor. Om ljuden börjar att bestämma över dig och begränsa dig i
vardagen ska du söka hjälp.

Om du är drabbad
Sök hjälp. Misofoni kan bl a behandlas med beteendeterapi där du gradvis och i kontrollerade former utsätts för de ljud du avskyr. Långsamt vänjer du dig vid att lyssna till dem. Medicin är också en möjlighet om du är svårt drabbad.

Om du är närstående
Prata om det så att det inte blir mystiskt och farligt. Möt den drabbade med öppenhet och omsorg, för personen kan inte själv styra över situationen och vill troligen bli bättre. Erbjud din hjälp att söka behandling.

LÄS OCKSÅ: Hur får man stopp på snarkningar?

Källa: Per Hove Thomsen, professor på Institutet för Klinisk Medicin vid Århus Universitet