6 faktorer som har inflytande på din lycka

Det är inte bara dina personliga omständigheter som avgör din lycka. Faktorer som ligger utanför din kontroll spelar också roll. Det här är vad forskare analyserar när de ska beskriva ett lands samlade lyckonivå.

Kvinnor ler

FAMILJ OCH NÄRA VÄNNER – något som har betydelse för vår lyckokänsla är att vi har några nära relationer, som vi kan räkna med.

© iStock

Är vi verkligen vår egen lyckas smed? Inte helt. Det finns nämligen flera yttre faktorer som påverkar vår lyckonivå. Se här vad som är med och avgör hur lyckliga vi är.

1. Nära relationer är lyckobringande

Vänner och familj som ställer upp när det behövs, är en faktor som spelar väldigt stor roll för en lycklig tillvaro. Nära relationer är centralt för alla människor. När FN årligen räknar ut sitt lyckoindex är en av frågorna därför "Om det händer dig något, har du då släktingar eller vänner som du kan lita på finns för dig?"

Lär känna din personlighet med testet: Är du introvert eller extrovert?

2. Friska människor är lyckliga människor

Ett långt liv är inte nödvändigtvis det samma som ett bra liv. Men den genomsnittliga livslängden säger ändå en hel del om en befolknings hälsa. Och en god hälsa är en av de viktigaste indikatorerna för folks lycka.

3. Vi kommer längre med vänlighet

Vi tror ofta att vi behöver göra något bra för oss själva för att bli gladare, men forskning tyder på att vi borde göra något bra för andra. Generositet och hjälpsamhet är en faktor för lycka. Ett lands lyckonivå höjs om befolkningen engagerar sig i välgörenhet.

4. Vi behöver frihet

Vi tänker nog inte på det dagligen, men det faktum att vi i Sverige har möjligheten att umgås med vem vi vill, säga vad vi vill, älska vem vi vill och resa var vi vill är avgörande för vår lyckokänsla. Känslan av frihet bidrar till glädje.

5. Tillit ger trygghet, som ger glädje

Bor du i ett land som präglas av korruption, gör den medföljande otryggheten dig mindre lycklig. Det underlättar att leva i ett samhälle med tillit till andra människor. Det är en av de viktigaste faktorerna för att jämföra lycka mellan länder. Här ligger Sverige högt.

6. Pengar ger till lycka – till en viss gräns

Äkta vänner kan inte köpas för pengar, men en liten smula lycka kan du få för lite kosing. Ett lands BNP är nämligen en viktig faktor när forskning ska ta reda på en nations samlade lyckonivå.

Studier tyder på att det finns ett visst sammanhang mellan pengar och lycka, men bara upp till den nivå att du har råd att täcka dina basala behov. Det är inte så att den som är rikast också är lyckligast, men den trygghet med mat på bordet och kläder på kroppen, som följer en stabil ekonomi ser ut att spela en roll.

Källa: World Happiness Report 2019

Artikeln publicerades i I FORM nr 4/2020