OCD: Goda råd till dig som lider av tvångstankar

Vad gör man som anhörig till en OCD-drabbad, och vad ska man göra när man själv märker att tankarna tar kontroll över en? Få svaret här och förstå skillnaden mellan att vara noggrann och att ha OCD.

Kvinna med överdriven bacillskräck gör rent tangentbordet. Risk för OCD

TVÅNGSTANKAR - Det är ofta de samvetsgranna och ordentliga typerna som drabbas av OCD, för då har ångesten något att spela mot.

© iStock

Alla kan drabbas av tvångstankar. Du kan t ex få för dig att dina händer är smutsiga och bär på baciller. Det är dock först när du låter tanken styra och gör en tvångshandling för att bli av med den som det är tala om OCD.

OCD är en ångeststörning som är väldigt vanlig. Man tror att cirka 2 procent av oss drabbas, alltså drygt 200.000 svenskar. Och många har fått fler, eller förvärrade symptom som följd av coronakrisen då vi fokuserade mycket på handhygien, tvätt, handsprit, smitta och virus.

Men det är inte bara smitta, virus och bakterier som tankarna kan förvandla till syndabockar. Bara fantasin sätter gränser för vad OCD kan handla om. Det kan vara allt från tvångstankar om siffror och symmetri till kusliga föreställningar om att det brinner i huset, eller att du plötsligt skulle få för dig att skada dig själv eller andra.

“De som är drabbade är mycket väl medvetna om att tankarna är irrationella. Så OCD har ingenting att göra med vanföreställningar eller intelligens. Men trots att hjärnan kan göra skillnad på upplevd fara och verklig fara, så kan inte kroppen det och därför reagerar den med kraftig ångest, illamående eller skam”, säger Trine Lind Laursen, som är psykolog och har specialiserat sig på OCD och ångest.

Det är som att kissa i byxorna för att bli varm. Nog upplever du ett kortvarigt lugn och lättnad när du utför ritualen, men genom att göra det bekräftar du också för dig själv att det verkligen är fara och färde. Och inom kort kommer tvångstanken att återkomma och hela varningssystemet kommer att tändas igen. Ofta värre än förra gången.
— Psykolog, Trine Lind Laursen.

Har du någon gång varit med om att ha ångest, där hjärtat galopperar, svetten pärlar sig, du får frossa, ont i magen och bara känner att du vill försvinna är det lätt att förstå varför man är villig att gå långt för att undvika att behöva gå igenom det igen.

Därför hittar vi strategier för att få lugn och ro i kroppen. Det kan vara ritualer som att ta en dusch eller gå en extra runda i hemmet för att kolla att alla lampor är släckta, eller rycka i dörren för att se om den är låst. Men det gör bara att din OCD får vatten på sin kvarn, varnar psykologen:

“Det är som att kissa i byxorna för att bli varm. Nog upplever du ett kortvarigt lugn och lättnad när du utför ritualen, men genom att göra det bekräftar du också för dig själv att det verkligen är fara och färde. Och inom kort kommer tvångstanken att återkomma och hela varningssystemet kommer att tändas igen. Ofta värre än förra gången”, förklarar Trine Lind Laursen.

Testa dig själv: Har du tecken på OCD?

Så här visar sig OCD oftast

Bara fantasin sätter gränser för vad OCD kan göra. Här ser du några av de vanligaste teman som tvången kretsar kring.

OCD kan visa sig som ångest för smuts och smitta
© I FORM

Smuts och smitta

Du upplever en överdriven rädsla för att bli smutsig eller bli smittad av bakterier, eller för att sprida vidare smuts och bakterier till andra.

Det kan också vara så att du är rädd för kemikalier, kroppsvätskor osv. Tankarna tvingar dig att tvätta händerna, sprita av ytor och städa.

OCD kan visa sig som ångest kring siffror, ord och symmetri
© I FORM

Tal, ordning och symmetri

Du har ett stort behov av att göra saker på ett visst sätt. Det kan vara att saker måste stå helt symmetriskt, eller att volymknappen på teven måste vara på en viss siffra.

Först då får du ro. Om du inte följer tvångets regler uppstår ett våldsamt obehag eller en stark känsla av att något är fel.

OCD kan visa sig som ångest för katastrofer
© I FORM

Katastrofer

Du känner dig tvungen att kolla om dörren är låst, vattenkranen stängd och de elektriska apparaterna utdragna – ofta måste du upprepa det flera gånger för att få bort obehaget som följer med tanken på att vara ansvarig för en olycka.

OCD kan visa sig som ångest för att begå skadliga handlingar
© I FORM

Skadliga handlingar

Du är rädd för att skada dig själv eller andra med vilje eller på grund av oförsiktighet.

Kanske får du en skrämmande inre bild av att du sticker någon med kniv eller att du kör på en fotgängare. Tankarna skrämmer dig och du skäms över dem.

OCD kan visa sig som ångest över att ha förbjudna sextankar
© I FORM

Förbjudet sex

Du besväras våldsamt av tankar med sexuellt innehåll. Det väcker obehag och stor skam hos dig.

Tankarna går emot vad du tycker är lustfyllt, och handlar ofta om sex som du anser är förbjudet eller perverst, som sex med barn eller djur. Du tror felaktigt att tankar säger något om vad du faktiskt skulle kunna tänka dig att göra.

Så uppstår OCD

Har du själv tankar som ligger på gränsen till vad som är "normalt", är det är du ska söka svar på om det är OCD eller inte. Är det t ex normalt eller inte att dubbelkolla strykjärnet innan du gå hemifrån?

“Gränsen går där du börjar tillskriva tanken mening istället för att bara låta den passera. Du tänker ‘det skulle kunna hända något dåligt’ eller ‘eftersom jag tänker så, måste det finnas en anledning till det’. Och då kommer du att svara på tanken, det vill säga handla efter den. Sedan går du en runda till för att kolla strykjärnet”, säger Trine Lind Laursen.

I situationen känns det helt logiskt att handla på tvångstanken. Herregud, om du blir lugnare av att tvätta händerna eller ställa in teven volymknapp på exakt 26, så är det inte konstigt att du gör det. Men det är ofta kontraproduktivt.

OCD:n är girig. Oftast stannar den inte på en bestående nivå av ångest. Den vill ha mer. ‘Bilradions volym då?’, frågar den. Och till slut kan du inte vara närvarande i ditt eget liv eller sköta jobb och vårda relationer, för att du är för upptagen med att lyda din OCD.
— Psykolog, Trine Lind Laursen.

“OCD:n är girig. Oftast stannar den inte på en bestående nivå av ångest. Den vill ha mer. ‘Bilradions volym då?’, frågar den. Och till slut kan du inte vara närvarande i ditt eget liv eller sköta jobb och vårda relationer, för att du är för upptagen med att lyda din OCD”, förklarar psykologen.

I svallvågorna av att ha låtit sig svepas med av helt irrationella tankar kommer ofta skamkänslor. När stormen väl har lagt sig kan OCD-drabbade vanligtvis tydligt se att de har överreagerat. Det kan skapa tankar som: Varför var det så viktigt att torka av bordet? Men det ifrågasätter du inte alls under tiden som ångesten är närvarande.

Goda råd till dig som lider av OCD

Det kan vara svårt att veta när det är tala om OCD och när det bara är vanlig noggrannhet.

Bryt tystnaden

Det är utmattande att behöva dölja för de närmaste att man tillfälligt beter sig på ett sätt som kan tyckas vara vansinnigt.

En serie siffror man förstås kan räkna inne i huvudet utan att dra till sig uppmärksamhet. Men grannarna börjar kanske undra om de ser att ljuset tänds och släcks i dina fönster efter ett speciellt system varje natt.

Om du försöker tränga undan tvångstankar får det ofta motsatt effekt. Ju mer tid du lägger på att undertrycka eller försöka mota bort tankar och handlingar, desto mer vill de pressa sig upp till ytan igen. Ett monster trivs bäst i mörker.

Den goda nyheten är att OCD kan behandlas och i många fall också botas helt. Det första steget är att bryta hemlighetsmakeriet. Därför är Trine Lind Laursen noga med att berätta för sina klienter, när de sitter i stolen för första gången, att ingenting de säger kan överraska henne.

“Jag säger alltid: Du kan inte säga någonting som får mig att bli förvånad. Dina tankar säger ingenting om dig som person, utan bara att du har ett tvångssyndrom. När de ser att jag inte dömer dem är processen igång” säger hon.

Stanna i obehaget

OCD kan bäst jämföras med en objuden gäst, som vägrar gå hem förrän faten är tomma. Så länge den får vad den vill ha, stannar den kvar. Om det inte finns någonting att hämta så ger den sig till slut av.

Så om du vill bekämpa tvångstankarna ska du försöka tänka tvärtom. Tvångstankarna vill att jag ska torka av bordet, så det är precis vad jag inte ska göra. De strategier man har för att lyda sitt tvång måste jobbas bort, för då kommer du långsamt att bygga upp en ny erfarenhet, t ex att bakterier på ett köksbord inte är dödliga.

“När vi tar bort strategierna för klienterna, upplever de ett kortsiktigt obehag men en långsiktig lättnad. Övningen är att stanna i obehaget utan att utföra ritualen. Då upptäcker de att det inte händer något”, säger Trine Lind Laursen.

Att inte lyda tvångstanken kan kännas våldsamt svårt – ibland helt omöjligt. Det ska du inte låta dig nedslås av. Precis som med allt annat kan du öva och bli bättre och bättre på det – det handlar om att gradvis, steg för steg, ta kontroll över tvången.

Den vanligaste metoden för att behandla OCD kallas exponering. Den går ut på att gå emot tvångets order och ta tillbaka självbestämmandet. Istället för att undvika det som känns farligt så exponerar du dig medvetet för ångesten och lär dig att möta den på ett nytt sätt.

I svåra fall behövs en psykolog som hjälper dig igång med processen, men i princip kan du också ge dig i kast med motståndskampen där hemma. Vilka övningar som är nödvändiga beror förstås på temat för dina tvångtankar eller tvångshandlingar.

Om du t ex har bacillskräck kan du medvetet dricka ur ett glas som någon annan har druckit ur eller trycka på en hissknapp med fingrarna utan att gå och tvätta dig direkt. Är rädslan för bränder det som utlöser ångest kan du släcka de levande ljusen och gå ut ur huset utan att gå en extra kontrollrunda.

“Då kommer du att uppleva ångest, ja. Men det är 100 procent ofarligt. Låt den komma! Tankar är inte farliga. De är bara tankar. Ju fler gånger du repeterar övningen, desto mer kommer kroppen att lära sig av ångestresponsen. Rädslan reduceras gradvis och kommer till slut att försvinna”, säger Trine Lind Laursen, som t ex har fått klienter att äta vingummin från toalettringen som ett led i behandlingen av OCD.

Sök hjälp

OCD är ingen kronisk sjukdom, men ju längre man går med obehandlade tvångstankar och tvångshandlingar, desto djupare slår rötterna rot i hjärnan. Därför kan 15-20 konsultationer hjälpa den enda klienten, medan behandlingen för dem som har levt med OCD i åratal snarare handlar om att få ner ångesten till en nivå som går att leva med.

För vissa kan medicin vara lösningen. Det viktigaste är att ta sig själv på allvar och inte bortförklara sitt beteende med att man bara är noggrann och ordentlig. Om behovet finns, så sök hjälp. Du ska inte ge upp förrän du har hamnat hos rätt terapeut.

“Trots att OCD är vanligt hos allt från barn till toppadvokater, så är sjukdomen inte riktigt allmänt känd. Även bland läkare och psykologer kan kunskapen om symptom och behandling vara bristfällig. Så det är viktigt att insistera på att få hjälp, så att tvången kan bromsas och man kan få må bra igen” avslutar Trine Lind Laursen.

Vad kan du göra om du är anhörig till någon som lider av OCD? Få de viktigaste råden från en psykolog som är specialist på ångest och OCD i rutan här nedanför.

Källor: Trine Lind Laursen, psykolog och specialist i OCD.