Testa dig själv: Har du tecken på OCD?

Dubbelkolla om ugnen är avstängd. Eller tvätta händerna flera gånger i rad. Kan du känna igen de? Gör testet och se om du lider av OCD.

Kvinna med OCD städar

TVÅNGSTANKAR - Alla har irrationella tankar om saker de ska göra. Men om de kommer igen och igen, eller hindrar dig i din vardag bör du reagera.

© iStock

‘Jag får inte gå på linjerna i trottaren’. Vem känner inte till det lilla tankeexperimentet? Den sortens tankar är helt naturliga och något alla människor känner till. Det är en tanke som kommer och går.

Om du däremot lider av OCD kommer tanken att hänga sig kvar och upprepa sig i ditt huvud gång på gång. Kanske kommer den att inbilla dig att det kommer att hända något obehagligt om du trampar på strecket. Med ens får den lilla leken en mer allvarlig innebörd, för nu kan du känna dig tvungen att hitta på fler handlingar som kan förhindra att du trampar på ett streck. I det fallet kan man tala om att du lider av OCD.

Är du nyfiken på om dina tankar och handlingar faller inom ramen för tvångssyndrom kan du göra testet. Du får också lära dig mer om OCD, både från en erfaren psykolog som behandlar OCD och en kvinna som levt med tvångstankar i hela sitt liv.

Förstå skillnaden mellan tvångstankar och tvånghandlingar

Innan du gör testet är det viktigt att förstå skillnaden mellan tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar

Tvångstankar är tankar eller föreställningar som inkräktar på dina önskningar. Det kan t ex vara en påträngande idé om bakterier som sprids och är farliga. Tankarna dyker upp gång på gång och handlar vanligtvis om smuts, smitta och kontrollbeteende.

Tvångshandlingar

Tvångshandlingar är saker man känner att man måste göra till följd av tvångstankar. Om man försöker stå emot driften upplever man ett starkt obehag. När ritualen utförs upplever man ett kortvarigt lugn och lättnad.

Handlingen kan vara synlig, t ex tvätta händer eller kontrollera saker. Den kan också vara osynlig för andra, t ex att du räknar saker, upprepar ett visst ord i tankarna eller tänker väldigt intensivt på något för att slippa tvångstankarna.

Testet är utarbetat av psykologerna Johansen & Kristoffersen, www.pjkp.dk