Så behandlar du bihåleinflammation

När du är förkyld kan snoret vandra och skapa inflammation i de hålrum som sitter i anslutning till näsan. Tillståndet går oftast över av sig självt, men det finns lyckligtvis flera sätt att lindra obehaget.

Kvinna med bihåleinflammation tar sig för näsan på grund av bihåleinflammation

BIHÅLEINFLAMMATION Smärtorna kan skilja sig åt beroende på vilken bihåla som är drabbad. Sitter smärtorna runt ögonen och den övre delen av näsryggen är inflammationen sannolikt lokaliserad till pannhålorna.

© iStock

Har du en tryckande känsla i ansiktet? Får du ont i huvudet när du böjer dig framåt? Och är du förkyld? Då kan du vara drabbad av bihåleinflammation. Tillståndet uppstår vanligen efter en förkylning, men kan också ha andra orsaker. Få svar på alla dina frågor om bihåleinflammation och få tips på hur du lindrar obehaget.

Vad är bihåleinflammation?

Bihåleinflammation är en inflammation i ett eller flera av de hålrum som finns i anslutning till näsan, bland annat pannhålorna och käkbenshålorna. Tillståndet kan både vara akut och kroniskt:

Akut bihåleinflammation

 • Akut bihåleinflammation beror vanligen på ett förkylningsvirus eller andra former av påverkan på slemhinnorna, som gör näsan svullen på insidan och förhindrar den naturliga avrinningen från bihålorna. Därmed får bakterierna, som finns naturligt i näsan, möjlighet att ”växa fast” och orsaka en infektion.

 • Akut bihåleinflammation sitter vanligen i käkbenshålorna, men kan också sitta i pannhålorna eller i någon av de andra bihålorna. Inflammationen kan också vandra mellan de olika bihålorna eller sitta i alla samtidigt.

 • Akut bihåleinflammation varar i mindre än 12 veckor.

 • Akut bihåleinflammation går vanligen över av sig själv.

Kronisk bihåleinflammation

 • Kronisk bihåleinflammation kan utveckla sig från en akut till en kronisk bakteriell infektion, men kan också bero på inflammatoriska tillstånd i näsan, t ex polyper eller svullna slemhinnor som följd av allergi.

 • Kronisk bihåleinflammation varar länge än i 12 veckor.

 • Kronisk bihåleinflammation kräver ofta medicinsk behandling eller operation.

Läs också: Vad är bältros – och vad kan jag göra åt det?

Bihåleinflammation – illustration som visar inflammationen i bihålorna

HÄR SITTER BIHÅLEINFLAMMATIONEN När du har bihåleinflammation är vanligen en eller flera bihålor inflammerade. Bihåleinflammationen sitter ofta i pannhålorna eller käkbenshålorna som är under dina kindben, men den kan också sitta i små hålor i näsan.

Vilka är symptomen på bihåleinflammation?

Oavsett var bihåleinflammationen sitter, kännetecknas tillståndet av smärtor och tryck i ansiktet, som förvärras när du böjer dig framåt.

Sitter inflammationen i käkbenshålorna, sitter smärtorna ofta under kindbenen och ibland strålar de även ner i tänderna. Vid bihåleinflammation i pannhålorna sitter smärtorna i pannregionen, varifrån de kan stråla ner i ögonen och ner runt den övre delen av näsryggen. Här kan du se vilka andra symptom som också kan förekomma i samband med bihåleinflammation.

Symptom på bihåleinflammation

FÖREKOMMER ALLTID:

 • Smärtor i pannan (bihåleinflammation i pannhålorna) och/eller under kindbenen (bihåleinflammation i käkbenshålorna), som förvärras när du böjer dig framåt

FÖREKOMMER IBLAND:

 • Huvudvärk

 • Täppt näsa

 • Försämrat luktsinne

 • Ömhet i ansiktet vid beröring

 • Hosta, speciellt på morgonen

 • Feber

 • Tjockt sekret, som rinner ner bak i halsen

 • Ömhet i halsen

 • Smärtorna förvärras vid temperaturskiftningar

Vilka är symptomen på halsfluss?

Varför får man bihåleinflammation?

Bihåleinflammation uppstår vanligen i samband med förkylning, cirka 5–7 dagar efter förkylningens början.

När du är förkyld producerar kroppen massor av slem, och samtidigt svullnar slemhinnorna. Därmed täpps en eller flera av bihålorna igen, och den normala transporten av slem från näsa till svalg slutar fungera. Det innebär att bihålorna fylls med slem, och om det finns bakterier i slemmet så kan det orsaka bihåleinflammation.

Men det finns även andra tillstånd som kan orsaka bihåleinflammation. Har du en inflammerad tandrot, kan inflammationen sprida sig genom vävnaden och breda ut sig till käkbenshålan, men tillståndet kan även bero på polyper i näsan eller allergi.

Smittar bihåleinflammation?

Nej, bihåleinflammation smittar inte. Däremot smittar förkylning som är den vanligaste orsaken till akut bihåleinflammation.

Hur länge varar normalt en bihåleinflammation?

Även om en akut bihåleinflammation kan vara i hela 12 veckor, ger bihåleinflammation orsakad av förkylning vanligen inte symptom i mer än 2–3 veckor åt gången.

Ska jag gå till läkaren med bihåleinflammation?

I de allra flesta fall kräver bihåleinflammation inte medicinsk behandling. Har din symptom inte försvunnit efter 14 dagar, och du känner dig mycket allmänpåverkad, kan du eventuellt söka läkare för att få en antibiotikakur. Dette ges dock endast i sällsynta fall, då bihåleinflammation som regel går över av sig självt.

Lider du av återkommande bihåleinflammationer, gör du klokt i att gå till en öron-näsa-hals-läkare för att ta reda på orsaken. Läkaren kan bland annat titthålsundersöka näsan för att ta reda på om tillståndet beror på polyper eller andra inflammatoriska tillstånd i näsan.

Dessutom undersöker läkaren dina tänder, då kronisk bihåleinflammation ofta beror på en infektion runt tandrötterna. Vid återkommande bihåleinflammationer kan läkaren även ordinera en scanning av bihålorna och eventuellt operation.

När gör man en operation?

I mycket sällsynta fall kan operation bli nödvändigt. En del människor har av naturen snäva öppningar till bihålorna, vilket ökar risken för bihåleinflammation i samband med förkylning. Via en titthålsoperation kan läkaren dock förbättra luftpassagen i näsan, så att eventuell nässpraybehandling i framtiden kan nå hela vägen ut i bihålesystemet. Ingreppet förbättrar ofta samtidigt luktsinnet.

Operationen görs under full bedövning och är sällan smärtsam, och i regel kan du gå hem samma dag. Du får dock räkna med att det tar en vecka innan du är som vanligt igen.

Vad kan jag själv göra om jag har bihåleinflammation?

Beror din bihåleinflammation på förkylning, behöver du egentligen bara vänta på att den går över av sig självt. Det finns dock flera saker du kan göra för att själv lindra symptomen.

Skölj näsan

Är näsan täppt kan du skölja näsan med en nässköljare med kroppstempererat saltvatten, gärna flera gånger om dagen. På det viset rensas näsan så att bakterierna får svårare att få fäste, och samtidigt kan det lätta lite på trycket.

Så använder du en nässköljare:

1. Fyll nässköljaren med kroppsvarmt vatten, och tillsätt vanligt kökssalt enligt anvisningarna på förpackningen. Håll för nässköljarens två öppningar och skaka lätt så att saltet blir helt upplöst.

2. Placera pipen i den ena näsborren. Böj dig lite framåt och vrid huvudet åt den enda sidan. Lyft nässköljaren så att vattnet rinner ut ur den andra näsborren. Andas genom munnen under tiden.

3. När hälften av vattnet har runnit genom näsan, kan du tömma näsan ytterligare genom att försiktigt blåsa ut i den näsborre som du precis har sköljt. Upprepa med den andra näsborren.

Använd nässpray

En förkylningsnässpray kan minska ansamlingen av slem och svullnaden i slemhinnorna, så att du kan andas lättare.

Du bör dock inte använda nässpray mot förkylning i mer än 10 dagar i sträck, då överdrivet bruk av nässpray kan ge motsatt effekt och leda till beroende.

Lägg något under huvudkudden

Lägg en extra huvudkudde eller en hoprullad filt under nacken när du ska sova, så att ditt huvud kommer upp lite högre. Du kan också lägga ett par tjocka böcker under sängens huvudända. Det kan lätta på trycket i bihålorna lite.

Ta en tablett

Receptfri medicin mot lättare smärtor, t ex paracetamol, kan ta toppen av obehaget vid bihåleinflammation och sänka eventuell feber.

*Källa:Niclas Rubek, överläkare i bihålesjukdomar och svalgkirurgi*