2-stegsspurt uppför trappor

Få upp pulsen och fart på din trappträning genom att spurta uppför trapporna och ta två steg åt gången.

Så gör du 2-stegsspurt uppför trappor

  • Spring uppför trapporna så fort som möjligt – nudda endast varannat steg!
  • När du är i slutet av trappan, går du ner i en planka, byter riktning i trappan och kryper nu sidledes nerför trappan.
  • Kroppen ska vara så rak som möjligt.

  • Repetitioner Spring 5 gånger uppför trappan och gå till övning 2.