Sätt träningen i system

Det femte steget för att bli en tvättäkta löpälskare handlar om att systematisera din träning.

Människor som tränar regelbundet, gör det sällan därför att de har mycket fritid. De tränar därför att de tar sig tid och medvetet skapar utrymme i kalendern för träning.

Den tid du investerar i att träna, får du tillbaka i form av mer energi – och det med ränta! Men det händer inte av sig själv. Du måste bestämma när du ska träna och sedan hålla fast vid ditt beslut!