Löpturen trumfar alla föroreningar

Risken för en tidig död minskar när du tränar – och det gäller oavsett hur många skadliga luftpartiklar du utsätts för under tiden.

Kvinna som springer längst en trafikerad väg.

STADSTRÄNING Det finns ingen anledning att skippa löpträningen, trots att luften är full av föroreningar, menar experter.

© iStock

Luftföroreningar är orsaken till många dödsfall i världen varje år, och det kan verkligen dämpa lusten att springa utomhus. I alla fall om du bor i en stad. Men låt det inte stoppa dig. Forskare har i en nypublicerad studie, under en 15-årsperiod följt fler än 384.000 invånare i Taiwan.

De har, via frågeformulär, tagit del av deltagarnas träningsvanor, gått igenom nationella hälsodata och mätt nivåerna av luftföroreningar på ön. Och det slutgiltiga resultatet är positivt. Det visade sig nämligen att oavsett hur skadlig luften är för hälsan, är de hälsosamma fördelarna med att motionera alltid större.

TIPS TILL FÄRRE FÖRORENINGAR

Spring i regnet

Ja, du blir blöt, men luften är mindre förorenad än på dagar när det är torrt.

Spring inte i rusningstid

När det är färre bilar på vägarna är det förstås även mindre föroreningar.

Spring på småvägar

Ju mer du kan undvika trafikerade vägar, desto bättre. Gå t ex in på iform.se/ruttplanerare och hitta en fin runda i ett naturskönt område.

Små partiklar är värst

I studien har forskarna mätt föroreningarna i så kallat PM2,5, som beskriver koncentrationen av små skadliga luftpartiklar. Enligt världshälsoorganisationen WHO är de små partiklarna just det största luftföroreningsproblemet i förhållande till vår hälsa och kan bland annat vara medverkande till hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer.

I Taiwan, där studiens data samlades in, är partikelnivåerna i den mycket höga änden av skalan. Trots det kan forskarna alltså dra slutsatsen att deltagarnas risk för en tidig död reducerades när de motionerede. Det gällde oavsett hur mycket luftföroreningar de utsattes för under träningspasset.

Det beskedet är bara ännu mer positivt för oss svenskar, eftersom halterna av PM2,5 är mycket lägre i Sverige. Så skippa inte träningen, även om den sker i tät stadstrafik.

Källa: CMJA

Artikeln publicerades i I FORM nr 4/2022